.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Oslo Politi
V/SEFO
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

Drammen, 5. oktober 2005

Ad.: Anmeldelse av Kjetil Ravlo ved Stjørdal Lensmannskontor for bakvaskelse og løgn.

Bakgrunnen for anmeldelsen er følgende setning på forsiden av Stjørdalens Blad av tirsdag, 26. juli 2005: ”Ifølge Kjetil Ravlo ved Stjørdal Lensmannskontor bruker Vigrid vold som virkemiddel.

Dette er en ren løgn og politiet vet det. Vi oppfatter derfor at løgnen er fremsatt med ond vilje og mot bedre vitende.

At norsk politi nedverdiger seg til å være en politisk spiller som anvender løgn, bakvaskelser, trusler og terror er en skam for etaten og trekker dens rykte ned i søla. Det er også farlig for liv og helse fordi det på sikt fremmer en voldsutvikling politiet har som jobb å unngå.

Jeg krever derfor at Ravlo tiltales og straffes og at Vigrid tilkjennes kr. 10.000 i erstatning som tillegges vårt kampfond for å hindre etnisk rensing av vår nordiske ætt.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid