.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Nordmøre og Romsdal Politidistrikt
Postboks 244
6501 Kristiansund

20. mai 2006


Ad.: Anmeldelse av hærverk på Romsdal Videregående Skole

14. september 2005 anmeldte vi hærverket som var gjort på Romsdal videregående skole og Fuglsethallen. På grunn av hærverkets karakter og andre forhold rundt det regnet vi med at det var anti-hvite rasistiske krefter som sto bak. Vi har senere mottatt informasjon fra en av våre kilder inne i nettverket til XXX-Xxxxxxx om at det var folk derfra som utførte hærverket. Vi har fra samme kilde også mottatt XXX-Xxxxxxx’s egne bilder av fjerningen av taggingen.

Her følger informasjonen:

Dette avsnittet er utelatt her på nett fordi det inneholder opplysninger som ikke bør bli kjent og kunne forhindre etterforskningen.

Tilsvarende gjelder for dette avsnittet. I tillegg kan informasjonen her ramme en person som ikke selv er med i det anti-hvite rasistiske hatmiljøet, men som uforskyldt er dratt inn i hendelsen.

Vi i Vigrid ser meget alvorlig på hendelsen og kobler den sammen med senere skjendinger i Emblem og Halden og forlanger at politiet oppklarer saken. Om politiet ønsker opplyser vi de navnene vi har fått oppgitt og oversender bilder av XXX-Xxxxxxx-folkene som fjernet taggingen. Vi forlanger også tiltale og straff av de skyldige.

Skulle politiet føle seg inhabil i saken fordi de har som overordnet mål å bekjempe Vigrid vil vi gjerne ha tilbakemelding om det.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid