.:Vigrid Forsiden:.

Fra:

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Til:

Politidirektoratet
Postboks 8051 Dep
0031 Oslo

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

29. mai 2006

Ad.: Anmeldelse av ulovlig overvåking og kartlegging av norske borgere

Vi har mottatt kopi av en intern mail fra SOS Rasisme hvor det informeres om at SOS Rasisme driver overvåking og kartlegging av nazister og nazisters virksomhet i Norge. Det oppfordres også til å utvide virksomheten. Siden oppfordringen, ifølge mailkopien vi har mottatt, er undertegnet av politisk nestleder i SOS Rasisme må vi regne den som offisiell for SOS Rasisme som organisasjon.

Vi ser meget alvorlig på dette fordi SOS Rasisme har definert Vigrid som nazistisk og at overvåkingen og kartleggingen derfor vil rette seg mot Vigridere. SOS Rasisme definerer også mange andre grupper og personer som nazister slik at overvåkingen fort kan bli svært omfattende.

En slik overvåking og kartlegging utført av en privat interesseorganisasjon er meget ulovlig og vil kunne få uanete følger for alle parter. Vi vil derfor be Politidirektoratet og Riksadvokaten etterforske forholdet og få satt en absolutt stopper for den ulovlige virksomheten ved å oppløse SOS Rasisme og reise straffetiltale mot de ansvarlige.

Så langt vi kan bedømme det bekrefter ledende personer i SOS Rasisme innholdet i mailen og den ulovlige overvåkingen og kartleggingen i en debatt-tråd på VG’s debattforum med URL: http://vg.transact.no/Item.asp?GroupID=193&Group=Innvandring%2C+ Rasisme+og+Flerkultur&ThreadID=1021912&Thread=SOS%20Rasisme%20og%20ulovligheter%3F%3F

(Her står navn og tlf nr på de to ledende personene i SOS Rasisme som etter vår oppfatning på VG-debatt har bekreftet mailens ekthet).

Skulle Riksadvokaten eller Politidirektoratet føle seg inhabil i saken fordi de har som overordnet mål å bekjempe Vigrid vil vi gjerne ha tilbakemelding om det.

Vi forlanger tiltale og straff.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid

Kopi av mail