.:Vigrid Forsiden:.

Tiltale og straff av NRK-ansatte for sexkjøp og sosialt karakterdrap på Kari Jaquesson

Tore W. Tvedt
tvedt@mail.com
Tlf.: 457 78 510

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.

Notodden, 12. april 2015.

Ad.: Anmodning om offentlig tiltale mot og straff av de ansvarlige i NRK (Norsk Rikskringkasting) for deres programpost Trygdekontoret sitt innslag av pornografi NRK selv hadde bestilt og betalt for offentlig beskuelse. Sexkjøpet er et soleklart budd på straffelovens § 202a, som lyder slik:

Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som a) skaffer seg eller andre seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag, b) oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller c) på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre med seg selv handlinger som svarer til seksuell omgang. Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter andre bestemmelser, er straffen fengsel inntil 1 år.

Siden det er en norsk statlig institusjon som betaler for de seksuelle tjenestene med statlige midler er forholdet spesielt graverende og bør derfor straffes med lovens strengeste straff; ubetinget fengsel i 1 år for de ansvarlige NRK-ansatte.

Etter at Trygdekontorets første pornoinnslag var sendt kom det flere motforestillinger i den offentlige debatten. Et av dem var fra Kari Jaquesson. I stedet for å ta en saklig debatt rundt spørsmålet om porno og grensesetting, slik jeg forstår at de NRK-ansatte ynkelig dekker seg bak, gikk de med hele den norske stat og dets fremste propagandaapparat i ryggen til et ekstremt stygt sosialt karakterangrep på Kari Jaquesson som person. Middelet var et nytt sexkjøp som bryter loven som nevnt over og som de betalte enda mer for enn det første. Igjen av statens midler.

At statsansatte bruker av statens midler til å bryte norsk lov er ille og vil ha meget store konsekvenser om det får gå ustraffet, men mye verre er det feige og ynkelige forsøket på sosialt karakterdrap på Kari Jaquesson ved å fremstille det neste kjøpte pornoinnslaget som om det var programleder Thomas Seltzer som knullet henne for åpen scene i sin pornofantasi.

Er dette måten en statlig propagandainstitusjon skal gå frem på når den møter motforestillinger i den offentlige debatt? Selvsagt ikke, men likevel er det akkurat det som blir gjort og så vidt jeg forstår etterpå forsvart av de samme "ansvarlige" i NRK. Dette er å drepe enhver offentlig debatt ved å sosialt drepe kritiske røster. Jeg kan vanskelig tenke meg en mer nedverdigende måte å fremstille en kvinne offentlig på. Dette er ikke bare ynkelig, feigt og umandig av de ansvarlige i NRK, men åpenbart også straffbart etter norsk lov.

Jeg anmoder derfor om offentlig tiltale og straff av de samme ansvarlige i NRK for det andre pornoinnslaget hvor Kari Jaquesson femstilles som pornoludder for Thomas Seltzers pornofantasier for brudd på straffelovens §§ 246 og videre. Spesielt nevner jeg straffelovens § 247 som heter:

§ 247. Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

Siden krenkelsen av Kari Jaquesson er ekstremt alvorlig og fremsatt i landets fremste TV-kanal, som i tillegg er statlig, og utført av statlige ansatte må lovens strengeste straff på 2 års ubetinget fengsel tas i bruk. Dette i tillegg til det ene året for den første tiltalen.

Angrepet på Kari Jaquesson har en enda alvorligere bakgrunn enn bare hennes debattinnlegg etter den første pornosendingen. Det er også helt klart et angrep på en person som etter vanlig politisk korrekt mentalitet skal straffes for politisk ukorrekte uttalelser. Programleder Thomas Seltzer sier selv i et intervju med Dagbladet den 8. april: "Jaquesson har gått inn i offentligheten og snakket om overvektige såvel som konspirasjonsteorier om at det er Israel som står bak IS".

Her sier Thomas Seltzer temmelig rett ut at hele pornovinkelen mot Kari Jaquesson kun er et beleilig påskudd mens den virkelig grunnen for at hele det norske statlige propagandaapparatet i beste sendetid forsøker å karakterdrepe Kari Jaquesson offentlig er en helt annen. Dette forholdet rammes kanskje ikke av straffeloven, men bør føre til at de ansvarlige får sparken fra NRK slik at den norske offentlighet får klar melding om at slik kobling ikke kan tillates i den offentlige debatt av statsansatte propagandister. For denne anmodningen om tiltale og straff har det i alle fall en skjerpende betydning.

Jeg begjærer derfor at Riksadvokatembetet av almenne hensyn tar ut tiltale overfor de ansvarlige NRK-ansatte og krever maksimum fengselstraff etter Straffelovens §§ 202a og 247.

Relevante linker:

"http://tv.nrk.no/serie/trygdekontoret/MUHH47000715/sesong-9/episode-7".
"http://www.dagbladet.no/2015/04/07/kultur/trygdekontoret/nrk/thomas_seltzer/tv_og_medier/38574138".
"http://www.dagbladet.no/2015/04/08/kultur/trygdekontoret/nrk/thomas_seltzer/tv_og_medier/38599318".

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt