.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
vigrid@vigrid.net

Nordmøre og Romsdal Politidistrikt
Postboks 244
6501 Kristiansund

14. september 2005

Ad.: Anmeldelse av hærverk på Romsdal Videregående Skole

På bakgrunn av oppslag i Romsdal Budstikke sin nettavis den 3. og 5. september i år anmelder vi hærverket begått mot Romsdal Videregående Skole. Begrunnelsen for vår anmeldelse er at avisen melder at taggingen er signert av ”Vigrid”, noe vi har fått bekreftet i telefon den 13. ds med journalisten som har skrevet artiklene.

Vigrids mål er å bygge et nordisk samfunn for nordiske folk basert på nordisk religon, kultur og moral. Samt å stoppe den etniske rensingen av oss som folk. Dette er det sterke maktgrupper som misliker og bruker de midler de kan for å sverte oss.

Vi har derfor god grunn til å tro at anti-hvite rasister og muligens også PeST eller politi kan stå bak hærverket for å skade Vigrid ut fra de erfaringene vi har med anti-hvite rasister, PeST og politiet ellers i landet.

Vi forlanger tiltale og straff av de skyldige.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid

Vennligst send bekreftelse av anmeldelsen til:

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad