.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
vigrid@vigrid.net

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

Hokksund, 9. desember 2003

Ad. Anmeldelse av politiets religionsforfølgelse.

Fra vi startet oppbyggingen av et etnisk/religiøst samfunn for oss av nordisk ætt med prosjektnavnet Vigrid for rundt 5 år siden har vi vært utsatt for en nærmest total forfølgelse fra norske offentlige etater. Vårt hemmelige politi PeST og vanlig politi har fungert som fortropp i terroriseringen totalt i strid med hva som er deres oppgaver i en demokratisk rettsstat med respekt for borgernes grunnlovsfestede rettigheter.

Terroren er også fullstendig i strid med FN-erklæringer om religions-, ytrings- og organisasjonsfrihet. Det er tydeligvis av større prioritet å beskytte de private maktgruppene som har den reelle makten i landet og bruker offentlige etater til å nå egne gruppers private mål.

Som eksempel kan vi nevne at den siste terrorkampanjen er beordret av en "deljøde" (justisminister Dørum) og utført av en høygradsfrimurer, Arnstein Øverkil, fullstendig i tråd med vår analyse av hvem som virkelig regjerer landet vårt. Og hvordan de gjør det. Knapt noen tilfeldighet at jødestjernen dominerer i Øverkil's losje siden frimurernes mål er å bygge tempelet i Jerusalem hvorfra den jødiske verdenskeiseren skal styre resten av verden.

Det vil også være totalt ødeleggende for vårt lands fremtid som demokratisk rettsstat hvis et slikt misbruk av politiet får fortsette. Rent bortsett fra at vi ikke lenger er noen rettsstat etter vår erfaring, men det kan jo ennå rettes opp? Eller er det allerede for sent?

Vi krever derfor at Riksadvokaten tar ut tiltale mot PeST og deres leder og Justisdepartementet ved deres leder for religiøst motivert terror.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Det Nordiske Trossamfunnet Vigrid