.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

Sandefjord, 24. oktober 2005

Ad.: Anmeldelse av PST i Sør-Trøndelag for deltagelse i psykologisk terror av Vigrid.

Jeg anmelder PST i Sør-Trøndelag for å delta i psykologisk terror mot Vigrid i forbindelse med tre oppslag i Adresseavisen den 31. mars i år.

Leder for PST i Sør-Trøndelag, Knut Dahl, gir tyngde og autoritet til en ren hatkampanje i Adresseavisen mot Vigrid som er egnet til å svekke vårt positive omdømme.

Vi ser det som sannsynlig at PST eller andre enheter i politiet selv står bak volden mot jenta på Fosen. Vigrid gjør det ikke og både politi og PST vet det eller burde vite det. I Adresseavisen står det at voldshandlingen vil bli etterforsket av politiet. Det tror vi av åpenbare grunner ikke noe på eller så er politiet så udugelig at de ikke har klart oppgaven.

Vi har sett utallige eksempler på denne formen for aktivt samarbeide mellom PST, politi og media som ledd i terroren av Vigrid som religiøst samfunn. En slik bruk av politiet må kunne karakteriseres som politisk korrupsjon og terror mot dem som rammes og er uten hjemmel i loven.

Jeg forlanger derfor tiltale og straff for dem som står bak volden mot jenta fra Fosen samt PST i Sør-Trøndelag for deres medvirkning til hatkampanjen i Adresseavisen og en erstatning på kr. 600.000,- som går til fond for bekjempelse av polititerror.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid

Vedlegg:
Kopi av de tre artiklene i Adresseavisen
Kopi av anmeldelse til SEFO