.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

9. september 2006

Ad.: Anmodning om etterforskning av PST og politi i Sør-Trøndelag samt Adresseavisen for i samarbeide å dekke organisert kriminalitet.

Jeg viser til anmeldelse av 24. oktober 2005 av PST i Sør-Trøndelag for i samarbeide med lokalpolitiet på Fosen og Adresseavisen å legge skylden for en voldshandling i Åfjord på Vigrid.

Dette er ille nok og vi forstår hvorfor verken riksadvokat eller politi har gjort noe med denne saken. Det viser seg nemlig at den er verre enn vi antok med en gang.

Med de opplysningene vi nå sitter inne med ser det ut for oss til at hele opplegget fra PST, Fosenpolitiet og Adresseavisen med å legge ansvar for voldsaksjonen på Vigrid er en ren avledningsmanøvre for å få oppmerksomheten vekk fra organisert kriminalitet av verste slaget.

Hvis dette er riktig er det lett å forstå hvorfor arbeidet med å bekjempe organisert kriminalitet ikke har båret frukter. Da blir det også lettere å forstå politiets iherdige innsats i Sør-Trøndelag og Fosen mot Vigrid siden vi er totalt motstander av narkotika og går hardt inn for at Vigridere skal bli rusfrie.

Skal dere i det tatt gi skinn av å være noe annet enn løpegutter for makthaverne bør dere oppklare denne saken og offentliggjøre resultatet. Hvis ikke må det tas som en bekreftelse av at den organiserte kriminaliteten i Norge er beskyttet på høyt nivå.

Jeg forlanger derfor tiltale og straff for dem som står bak volden mot jenta fra Fosen samt PST og politiet på Fosen samt Adresseavisen for deres medvirkning til hatkampanjen i Adresseavisen og en erstatning på kr. 600.000,- som går til fond for bekjempelse av polititerror.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid

Vedlegg:
Kopi av de tre artiklene i Adresseavisen
Kopi av anmeldelse til SEFO og riksadvokat av 24.10.2005.