.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
vigrid@vigrid.net

Pressens Faglige Utvalg
Postboks 46 Sentrum
0101 Oslo

13. juni 2006

Ad.: Innklaging av Porsgrunn Dagblad

Under et bankran på Norrmalmstorv i Stockholm ble noen bankfunksjonærer holdt innesperret i hvelvet av bankranerne. Under beleiringen som fulgte utviklet det seg en total avhengighet for gislene overfor gisseltakerne som kontrollerte livet og tilværelsen deres. Denne avhengigheten gikk for noen så langt at de skiftet parti og støttet bankranerne overfor sine egne som ville befri dem. I det verste tilfellet førte dette til et langt forhold etter at gislene ble befridd.

Et slikt tvungent skifte av identifisering regnes som en sykdomstilstand som har fått navnet Stockholmsyndromet etter hendelsen beskrevet over.

Lars Storrøsæter kom frivillig til Vigrid etter å ha opplevd grov vold fra rasefremmede innvandrere. Han ble tatt godt imot og fant seg til rette. Han ble fra første stund sett på som et vedheng til kameraten sin som var aktiv og utadvendt. Lars ble i de to årene som fulgte utsatt for vold, trusler og mistet jobben på grunn av sin tilhørighet til Vigrid. Dette tvang han til å trekke seg ut tre ganger.

Underveis ble han også truet på det groveste av politiet som truet med å frata både moren og faren jobben hvis han ikke trakk seg ut av Vigrid. Forholdet ble anmeldt til Riksadvokaten av Lars. Kopi av anmeldelse er vedlagt.

Under slike forhold undres ikke vi på at Lars har måttet identifisere seg med den naturlige fienden sin mot det han betraktet som sine naturlige venner. Det ligner så til de grader på utviklingen av et klinisk Stockholmsyndrom at vi innklager Porsgrunn Dagblad (PD) for Pressens Faglige Utvalg (PFU) og krever at de refser PD for misbruk av intervjuobjektet.

Hvis man i det tatt skal kunne snakke om etikk i Pressen så gjør man ganske enkelt ikke slik.

For ordens skyld er de fleste opplysningene i intervjuet overdrevet, forvridd eller direkte usant. Det har imidlertid ingenting med vår innklaging å gjøre. Den gjelder kun bruken av dette intevjuobjektet.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Borgerrettsbevegelsen Vigrid

Vedlegg: PD artikkel, Anmeldelse til riksadvokaten

Kopi: PD