.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Oslo Politi
V/SEFO
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

Sandefjord, 15. oktober 2005

Ad.: Anmeldelse av Stig-Arne Oma ved Asker og Bærum Politi for personforfølgelse.

Oma går ut med Drammens Tidende som medium og gir inntrykk av at jeg skal rett inn i en fengselcelle i Asker og Bærum etter at ordfører Werp i Øvre Eiker lovstridig har fått jaget meg ut av kommunen.

URL til artikkelen er: http://www.dt.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20040130/LOEIKER/101290222/0/

Oma visste på det tidspunktet svært godt at dommen over meg ikke var rettskraftig. Utspillet er derfor intet annet enn ondsinnet personforfølgelse.

At norsk politi nedverdiger seg til å være en politisk spiller som anvender personforfølgelse, løgn, bakvaskelser, trusler, vold, drap og terror er en skam for etaten og trekker dens rykte ned i søla. Det er også farlig for liv og helse fordi det på sikt fremmer en voldsutvikling politiet har som jobb å unngå.

Jeg krever derfor at Oma tiltales og straffes og at Vigrid tilkjennes kr. 100.000 i erstatning som tillegges vårt kampfond for å hindre etnisk rensing av vår nordiske ætt.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid


Vedlegg: Artikkel i Drammens Tidende