.:Vigrid Forsiden:.

REKOMMANDERT.

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker Drammen, onsdag 12. desember 2001

Statsadvokaten i Agder
Tollbodgt. 45
4605 Kristiansand S.

Anmodning om behandling av Midtveitsaken som drapssak.

I forbindelse med forsker Tore Bjørgo sin rapport om den etniske konflikten mellom norske ungdommer og rasefremmede voldsgjenger i Kristiansandregionen er Vegard Midtveit sitt dødsfall i Justvik for 3 år siden kommet fram i rampelyset igjen.

Vi i borgerrettsbevegelsen Vigrid har selv gjort omfattende undersøkelser og kommet til den konklusjonen at dødsfallet skjedde som resultat av en målrettet jakt på Vegard Midtveit som hevn for at han hadde vunnet et tidligere slag i rasekrigen etter at han før det var trakassert og banket opp av de rasefremmede.

Den skjebnesvangre kvelden skal den rasefremmede gjengen væpnet med slagvåpen ha kommet ens ærend til Justvik for å "ta" Vegard Midtveit. Da kampen var over ligger Vegard død igjen på slagmarken etter å ha blitt jaget eller slått utfor et stup i området. Vegard var lommekjent i området og ville aldri på egen hånd falt utfor stupet. De to norske ungdommene som løp sammen med ham fikk i siste liten kastet seg unna forfølgerne som ikke brød seg noe om dem, men fortsatte målrettet etter Vegard siden det var han de i følge våre kilder var kommet for å "ta".

Og "tatt" ble han.

Når politiet i Kristiansand henlegger en slik sak som ulykkestilfelle må det etter vår oppfatning komme av et ekstremt sterkt behov for å opptre politisk korrekt og ikke ta de "Hvites" parti i den lokale rasekrigen. Særlig sett i sammenheng med tilsvarende saker hvor offeret er rasefremmed og gjerningsmennene norske.

Siden målet til de rasefremmede skal ha vært å "ta" Vegard Midtveit må dette sannsynlige drapet i så fall være mer rasistisk og målrettet enn det såkalte Holmlia-drapet som nå går for retten.

På vegne av alle rettsbevisste norske kvinner og menn forlanger vi i borgerrettsbevegelsen Vigrid at saken nå tas opp og forfølges rettslig som drapssak.. Vi krever likhet for loven og at rettsbeskyttelse av det norske lovverk også skal gjelde oss som er av Nordisk ætt.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Borgerrettsbevegelsen Vigrid