.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Stortinget
v/Presidentskapet
0026 Oslo

5. april 2006

Ad.: Anmeldelse av NRK og kringkastingssjef John G. Bernander for oppfordring til vold mot Siv Jensen i FRP-spillet.

Vedlagt følger en anmeldelse av NRK til Oslo Politi for oppfordring til vold mot stortingsrepresentant Siv Jensen.

Voldsoppfordringen gjelder ikke bare Siv Jensen, men også et av medlemmene i Stortingets Presidentskap, Carl I. Hagen.

Den forakten for folkevalgte representanter som en statsinstitusjon som NRK her legger for dagen er uhørt. At NRK trener ungdom i å kline til medlemmer av Stortingets Presidentskap med en hammer kan utmerket godt bli satt ut i livet med invalidiserende eller dødelig følge. Kanskje det er det som er meningen?

Vi i Vigrid har total forakt for norske politikere, inklusive dere som sitter i Presidentskapet, på grunn av den etniske rensingen av det nordiske folkeelementet dere er ansvarlig for. Men ved at dere tillater at dere som våre øverste representanter gjøres gjenstand for voldsoppfordring fra landets ledende kringkasting senker dere respekten for både dere selv og det folket dere representerer. Hvilket igjen vil øke hastigheten på den pågående voldsspiralen dere med deres anti-nordiske beslutninger har utsatt folket vårt for.

Vi forlanger derfor at dere tar de nødvendige grep for å stoppe dette ”spillet” samt andre grep som kan gjenreise det norske folkets respekt for sine folkevalgte og seg selv som folk.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Borgerrettssbevegelsen Vigrid