.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Kringkastingsrådet
NRK
0340 Oslo

5. april 2006

Ad.: Anmeldelse av NRK og kringkastingssjef John G. Bernander for oppfordring til vold mot Siv Jensen i FRP-spillet.

Vedlagt følger en anmeldelse av NRK til Oslo Politi for oppfordring til vold mot stortingsrepresentant Siv Jensen.

Vi ber om at Kringkastingsrådet behandler saken og sørger for at det volsoppfordrende spillet øyeblikkelig fjernes.

Vi ber også om at NRK på beste sendetid beklager voldsoppfordringen overfor de involverte personer.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Borgerrettssbevegelsen Vigrid