.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
Skiensveien 11
3268 Larvik

Oslo Politi
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

18. mai 2007

Ad.: Anmeldelse av NRK for skjending av nasjonalsymbol

NRK har en lang historie som anti-hvit og anti-nasjonalistisk propagandamaskin. Noe av denne hetsen, som Mujaffa-spillet rettet mot våre nordiske kvinners ære og respekt, har vi tidligere politianmeldt. Voldtektsbølgen, hvor negroide rasefremmede massevoldtar nordiske kvinner i NRK’s nære naboskap, viser med full tydelighet følgene av blant annet NRK’s anti-hvite hatpropaganda mot vårt folks kvinner.

Nå har NRK slått til igjen med skjending av vårt folks fremste nasjonale symbol; flagget vårt. Og det på selveste nasjonaldagen.

Vi anmelder derfor NRK ved dens daglige leder samt ansvarlig redaktør for programmet flagget ble brent i og den NRK-medarbeider som tente på flagget.

Vi forlanger at de ansvarlige tiltales og straffes for skjending av vårt fremste nasjonale symbol.

Vi skal huske at den som glemmer historien må leve den om igjen. I dette tilfellet betyr det at der man brenner bøker og deretter nasjonale symboler brenner man tilslutt nasjonalister.

Med NRK sin aktive propagandahjelp har vi fått voldtektsbølgen i Oslo. Skal vi nå få en bølge hvor nordmenn brennes?


Tore W. Tvedt
Borgerrettssbevegelsen Vigrid

Papirkopi av VG-artikkel med bilder som dokumenterer skjendingen.
URL til flaggbrenningen: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=167359