.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Oslo Politi
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

24. april 2006

Ad.: Monitor og Norsk Forening Mot Antisemittisme (NFMA) anmeldes herved for ulovlig etteretning og informasjonsinnsamling om norske borgere på vegne av en institusjon i en fremmed makt.

Institusjonen er Stephen Roth Institute ved Tel Aviv University i Tel Aviv, Israel.

Alvoret i saken forsterkes ved at vi er kjent med staten Israels politikk om å myrde fiender av den jødiske staten etter eget forgodtbefinnende. For en del år tilbake hadde vi et slikt drap i Lillehammer her i Norge.

Det er også alment kjent at i mange land samarbeider universiteter med statens hemmelige tjenester. Det er derfor ikke urimelig å anta at denne etteretningen kun er toppen av et isfjell med både dypere og videre forgreninger.

Vi oppfatter det derfor som ulovlig etterretning og forlanger de ansvarlige tiltalt og straffet.

Jeg er selv nevnt, med tildels falske opplysninger, og forlanger av den grunn kr. 300.000,- i erstatning.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

Vedlegg:

Kopi av instituttets nettside hvor navnene på de nevnte er listet som informanter
URL: http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism/Editors.htm

Kopi av en årsrapport om norske forhold hvor jeg er nevnt med til dels falske opplysninger.
URL: http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism/asw2004/norway.htm