.:Vigrid Forsiden:.

Rekommandert

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Drammen, 5. november 2003

Oslo Politi
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

Ad.: Anmeldelse av NRK og kringkastingssjef John G. Bernander for spredning av ekstremt stygg rasehets mot den Nordiske Blonde Jente og Kvinne.

Det foregår et politisk styrt globalt folkemord på den hvite rase som fortrenges fra sine landområder og utslettes både kulturelt og fysisk i sine opprinnelige bosettingsområder. Også her i Norge. Den politiske utryddelsespolitikken består av flere elementer.

Et av de viktigste virkemidlene i dette folkemordet på den hvite rase i alminnelighet og det norske folk i særdeleshet er fornedrelsen av våre nordisk utseende kvinner. I praksis retter rasehetsen og nedvurderingen seg mot den mest sårbare delen av vårt folk. Nemlig mot våre unge nordisk utseende jenter i tenårene. I denne alderen er de spesielt sårbare og dette utnyttes på det mest kyniske av dem som står bak rasehetsen.

Resultatet viser seg overalt i samfunnet med voldtekt og andre overgrep mot våre blonde jenter og kvinner. Etterhvert har hatkampanjen også ført til selvhat og selvforakt. Resultatene av folkemordkampanjen er mange og de er stygge.

NRK bidrar aktivt til å legge grunnlaget for denne forakten og dette hatet og selvhatet overfor den Nordiske jente og kvinne ved blant annet å reklamere for og gjøre spillet Mujaffa tilgjengelig på sine nettsider som er spesielt rettet mot ungdom. Se nedenfor:

"I Mujaffa 1.6 kan du cruise ned Grønlandsleiret og nedlegge blondiner i baksetet med et dyrt, men fett videokamera som viser absolutt alt!"

På vegne av borgerrettsbevegelsen Vigrid forlanger jeg derfor at Politiet tar ut tiltale mot kringkastingssjef John G. Bernander og de øvrige ansvarlige i NRK for spredning av rasehetsen som er nevnt ovenfor utifra de lovparagrafer som er best egnet. Som f. eks. straffelovens §135a.

Vi forventer at NRK dømmes til å betale hver eneste norske jente eller kvinne som er voldtatt eller forulempet etter at NRK la dette spillet på nettsiden sin kr. 6 millioner i erstatning.

Uansett hva Politiet gjør eller ikke gjør i denne saken vil vi i borgerrettsbevegelsen Vigrid fortsette vår totale kamp for det norske folks rettigheter i eget land for å hindre utslettelsen av oss og trakasseringen og rasehetsen mot våre Nordiske mødre, hustruer og døtre.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid