.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
Skiensveien 11
3268 Larvik

Oslo Politi
V/SEFO
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

7. april 2007

Ad.: Anmeldelse av tyveri av luftgevær

Høsten 2006 brøt politiet i Larvik seg ved flere anledninger inn i huset til Øyvind Heian i Skiensveien 11 i Larvik. Den siste gangen tok de med seg et luftgevær med kikkertsikte fra loftet. Luftgeværet tilhørte meg noe politiet var klar over siden det lå blinker og flere tusen kuler i min leilighet.

Geværet er dyrt og jeg bruker det for å holde vedlike mine ferdigheter som skytter. Luftgevær er faktisk glimrende som trening på grunn av kulens lave utgangshastighet.

Luftgeværet har aldri vært brukt i noen form for kriminell handling eller til å true noen med. At geværet ikke er returnert gjør forholdet til tyveri.

Jeg tillater meg derfor å anmelde Larvik Politi for tyveri av luftgeværet mitt og ser på tyveriet som et ledd i den politisk og religiøst motiverte forfølgelsen av meg. Jeg forlanger også at geværet øyeblikkelig leveres tilbake til meg. Skriftlig beskjed om det kan sendes meg på min adresse i Larvik.

Med nordisk hilsenTore W. Tvedt
Vigrid