.:Vigrid Forsiden:.

Lars Storrøsæter
Nordmøre Folkehøgskule
6650 Surnadal

REKOMMANDERT

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

Skien, 22. august 2005.

Ad.: Anmeldelse av Porsgrunn Politikammer for grove trusler

I Januar/februar 2004 våknet jeg av en fremmed mann som hadde tatt seg inn i leiligheten min. Jeg ble forklart at vedkommende var fra politiet og at de visste om mitt kjennskap til ”Vigrid-miljøet”. Jeg nektet ikke, for min forbindelse med Trossamfunnet Vigrid er et faktum, og det så jeg ingen grunn til å legge skjul på.

Politimannen (tror han het Skule) truet med å frata min mor og far jobben hvis jeg ikke brøt med Vigrid.

Det at politiet kommer med slike utsagn ser jeg på som en direkte grov trussel og et soleklart misbruk av politimyndighet.

Jeg begjærer derfor tiltale og straff.

Med nordisk hilsen


Lars Storrøsæter