.:Vigrid Forsiden:.

Rekommandert

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

Drammen, mandag, 21. juli 2003

Ad. Krav om etterforskning og offentlig anmeldelse av Det Mosaiske Trossamfunn for pervers kjønnslemlestelse av guttebabyer.

Av alle de perversiteter som har vært utøvd ned gjennom tidene må vel seksuelt misbruk og lemlesting av små babyer være den verste. I våre dager brer perversiteten seg som en ødeleggende sykdomsepidemi i alle land hvor den internasjonale jødedommen har overtatt makten. Norge er desverre intet unntak.

En slik pervers mishandling har meget store og langvarige negative følger både for den enkelte som blir lemlestet og det samfunnet som tillater slike perverse handlinger.

Oppblomstring av pedofili (seksuell skjending av barn), likskjending, sodomi, homofili og andre perversiteter har blomstret opp i takt med spredningen av kjønnslemlestelsen. Det er ingen tilfeldighet fordi evnen til å nyte et normalt samleie for en omskåret "mann" er meget sterkt redusert. Både de mentale og fysiske følgene av mishandlingen vil derfor sette varige spor som selvsagt vil gi seg svært negative utslag. Også for samfunnet som helhet.

For å stoppe misbruket må vi gå til kjernen av problemet og utrydde den grunnleggende årsaken til sykeligheten. Den finner vi beskrevet i 1. Mosebok kapittel 17. Der gjør jødene en avtale med den perverse stammeavguden sin og sikrer seg all makt over fremmede folkeslag og rett til å utrydde dem mot å skjære forhuden av guttebabyene sine på den åttende dag.

Påbudet om omskjæring gjelder også alle ikke-jøder og straffen for ikke å bli kjønnslemlestet er døden. Også for ikke-jøder. Det forklarer kanskje det jødiske hat mot ikke-jøder og utryddelsen av utallige millioner europeere i Europa i forrige århundre under regimer og kriger erklært og ført av jøder eller for jødiske interesser. For ikke å snakke om det Holocaustet jødene og deres lakeier fører mot dagens opponenter.

Av hensyn til fremtidige ufødte generasjoner og vårt folks mulighet til å leve et normalt liv fremfor en eksistens som seksuelt perverterte slaver under den internasjonale jødedommen vil jeg kreve at Riksadvokaten øyeblikkelig stopper denne syke praksisen og forbyr jødedommen å virke i Norge inntil de har fjernet denne perverse bestemmelsen fra "religionen" sin.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt