.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Sandefjord Politi
Postboks 231
3201 Sandefjord

9. mai 2006.

Ad.: Anmeldelse av skjending av Istrehågan

12. august 2004 ble det oppdaget at fortidsminnet på Istrehågan var skjendet ved at noen hadde laget et kors av salt og etterlatt rester av frukt, telys og fakler.

Vi i Vigrid hadde på den tiden brukt stedet relativt ofte til våre seremonier, men vi bruker ikke det som er nevnt her og etterlater oss heller intet.

Skjendingen falt utrolig godt sammen med at en delegasjon fra kommunen skulle ha befaring på stedet og det foregikk en kampanje for å sverte Vigrid i fylkes- og kommuneorganisasjonen. Meget beleilig.

Vi regner derfor med at sannsynligheten er stor for at folk fra anti-hvite rasistiske grupper som har som jobb å sverte Vigrid kan stå bak skjendingen.

I lys av videre skjendinger rundt i landet forsterkes denne muligheten.

Vi anmelder derfor skjendingen siden NRK og andre medier og organisasjoner har koblet den opp mot Vigrid og forlanger at skjenderne blir tiltalt og straffet.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

Vedlegg: NRK’s dekning av 12.8 2004.
URL: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_buskerud__telemark_og_vestfold/vestfold/3994688.html