.:Vigrid Forsiden:.

Rekommandert

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Drammen, 11. januar 2003

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

Ad. Anmodning om etterforskning og eventuell tiltale mot Foreningen Hvite Busser til Auschwitz for indirekte delaktighet i internasjonal pengeutpressing og spredning av hat.

Jeg anmoder Riksadvokatembetet om å foreta en undersøkelse og eventuell anmeldelse av Foreningen Hvite Busser til Auschwitz for indirekte deltagelse i den internasjonale jødedommens pengeutpressing basert på løgnaktig krigspropaganda og løgnhistorier laget og spredd etter krigen.

Disse løgnhistoriene og pengeutpressingen basert på dem danner i dag blant annet basis og alibi for det jødiske okkupasjonsregimet sitt folkemord på det palestinske folk. De danner også grunnlag for spredning av hat overfor tyskere som folkegruppe. Et godt eksempel på det siste er nektelsen i en kommune i Setesdal i Agder for noen få år siden av en tysk skoleklasse som ville være der på sommerleir.

De samme groteske løgnhistoriene danner også grunnlag for hatkampanjer mot enhver som er kritisk til den internasjonale jødedommen og dens hatkampanjer mot sine politiske motstandere.


Med Nordisk HilsenTore W. Tvedt