.:Vigrid Forsiden:.

Rekommandert

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

Drammen, 17. oktober 2003

Ad. Anmodning om etterforskning og eventuell tiltale mot ledelsen i Politiet og POT/PST og de politikerne som står bak nevnte hatkampanje (se vedlegg).

Jeg anmoder Riksadvokaten om å foreta en undersøkelse og eventuell tiltale av ledelsen i Politiet og POT/PST og de politikerne som står bak hatkampanjen som er beskrevet i vedlegget.

Holmliadrapet er bare en av de følgene myndighetenes og Politiet/PST sin forfølgelse av politisk eller religiøst ukorrekte grupper så langt har ført til. De langt fleste har rammet, rammer og kommer til å ramme oss som er av nordisk ætt.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt


Vedlegg:

Holmlia-drapet - Offentlig programmert