.:Vigrid Forsiden:.

Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Oslo Politi
V/SEFO
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

Drammen, 26. september 2005

Ad.: Anmeldelse av politiet i Trøndelag for religionsbasert personforfølgelse, misbruk av politimyndighet og tåpelig og unødvendig forfølgelse med politibil.

Lørdag den 27. august i år var vi på besøk på Fosen i Trøndelag blant annet for å holde seremonier og bygge vårt etnisk/religøse samfunn. I det vi kjører rolig bortover en vei på Ørlandet passerer en politibil oss i motgående retning. Like etter passeringen snur den og kommer jagende etter oss med blålysene på. Vi svinger inn på siden av veien hvor vi holdes i rundt en halv time uten noen grunn overhode.

Jeg kjører bilen og har Tore W. Tvedt ved siden av meg. En av politifolkene går rundt bilen og kommer med provoserende og fornærmende bemerkninger til Tore som ikke svarer et ord.

En slik oppførsel av politiet er direkte latterlig og også farlig over tid. Politiets autoritet brytes ned og etaten gjør seg selv til latter. Det har aldri vært meningen at norsk politi skal ha meningskontroll, trakassering og terror mot politisk eller religiøst ukorrekte meninger som sin første prioritet. Ungdommen kaller i dag vårt uniformerte politi for "blå rotter", men uttrykket "blå klovner" passer etter min oppfatning bedre.

Jeg anmelder derfor politibetjentene for religionsbasert personforfølgelse, misbruk av politimyndighet og unødvendig forfølgelse med politibil og forlanger dem refset, samt en erstatning på kr. 10.000,- som tillegges Vigrid's kampfond til bekjempelse av folkemordet på vårt nordiske folk..

Med nordisk hilsen


Thorgrim O. Bredesen
Vigrid