.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.

Drammen, 16. mars 2005.

Ad.: Anmeldelse av hindring av religionsutøvelse

Jeg viser til artikkel i Adresseavisen av 27. november 2004 hvor lensmann Donali innrømmer å ha forsøkt å nekte meg å fritt utøve mine rettigheter som Gode(prest) innen Åsatro da jeg kom for å utøve religiøse seremonier på Fosen.

Url til artikkelen: (http://www.adressa.no/nyheter/article348997.ece)

Dette er i strid med grunnlovens bestemmelser om fri religionsutøvelse og beviser at politiet brukes som tankepoliti med hovedprioritet å kontrollere hva folk tenker og mener.

Begge deler er totalt uakseptabelt og jeg forlanger derfor en erstatning på kr. 60.000 hvorav halvparten vil gå til dem som vi ikke fikk holdt seremonier for på Fosen ved denne anledningen og resten til et fond til kamp mot statlig overformynderi og polititerror mot religiøse samfunn som Vigrid.

Jeg forlanger at de impliserte og deres overordnete tiltales og straffes.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid