.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
Skiensvn 11
3268 Larvik

Kringkastingsrådet
NRK
0340 Oslo

18. mai 2007

Ad.: Innklaging av NRK for brenning av det norske flagget

Vedlagt følger en politianmeldelse av NRK til Oslo Politi for brenning av det norske flagget i en TVsending den 17. mai.

Vi har tidligere anmeldt NRK til politiet og innklaget NRK for kringkastingsrådet. Som følge av blant annet NRK’s hetsing og oppfordring til ringeakt av den nordiske kvinne i Mujaffa-spillet ser vi et av resultatene i form av voldtektsbølgen i Oslo hvor ugjerningsmennene er rasefremmede og til dels negroide mens ofrene for det meste er nordiske kvinner.

NRK har også gått foran i ekstrem oppfordring om å føle ringeakt for og utøve vold mot politikere fra FRP som ikke deler NRK’s åpenbart anti-hvite rasistiske selvhat.

Vi ber om at Kringkastingsrådet behandler saken og sørger for at de som er ansvarlige for skjendingen av det norske flagget øyeblikkelig blir oppsagt inklusive kringkastingssjefen selv.

Vi skal huske at den som glemmer historien må leve den om igjen. I dette tilfellet betyr det at der man brenner bøker og nasjonale symboler brenner man tilslutt nasjonalister.

Vi forlanger også at NRK på beste sendetid beklager flaggskjendingen overfor det norske folk.


Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Borgerrettssbevegelsen Vigrid

Kopi: Politianmeldelse av NRK for flaggskjendingen
VG’s artikkel om forholdet