.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
vigrid@vigrid.net

Sunnmøre Politidistrikt
Politihuset i Ålesund
Nedre Strandgt. 50
6005 Ålesund

4. mai 2006

Ad.: Anmeldelse av hærverk på Emblem bedehus

På bakgrunn av oppslag i Sunnmørsposten sin nettavis den 2. mars i år anmelder vi hærverket begått mot Emblem bedehus. Begrunnelsen for vår anmeldelse er at avisen melder at det i døren er skåret ut navnet ”Vigrid”.

Vigrids mål er å bygge et nordisk samfunn for nordiske folk basert på nordisk religon, kultur og moral. Samt å stoppe den etniske rensingen av oss som folk. Dette er det sterke maktgrupper som misliker og bruker de midler de kan for å sverte oss.

Vår kamp mot den sorte åndspesten (kristendommen) vil bli ført med åpne midler.

Vi har derfor god grunn til å tro at anti-hvite rasister kan stå bak hærverket for å skade Vigrid ut fra de erfaringene vi har med selvhatende anti-hvite rasister og de hatkampanjene de fører mot oss.

Vi anmoder at Sunnmøre Politi tar kontakt med Nordmøre og Romsdal politidistrikt fordi det kan synes som det er en mulig sammenheng mellom hærverkene på bedehuset i Emblem og Romsdal videregående skole og Fuglsethallen i fjor høst.

Vi forlanger tiltale og straff av de skyldige.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid


Vennligst send bekreftelse av anmeldelsen til:

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

URL for artikkel i Sunnmørsposten:
http://www.smp.no/default.asp?page=1024&item=594004,1&lang=1