.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
vigrid@vigrid.net

Oslo Politi
V/SEFO
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

Stavanger, 31. mai 2004

Ad.: Anmeldelse av Elverum Politikammer for religionsforfølgelse, misbruk av politimyndighet, legemsfornærmelse og tåpelig og unødvendig forfølgelse med politibil.

Tirsdag den 18. mai konfirmerte jeg to unge menn på Christianfjeld festning i Elverum. To unge damer var ogå med som hjelp under seremonien. Før vi kom i gang med seremonien ble vi avbrutt av to uniformerte politibetjenter fra Elverum Politistasjon. På forespørsel fra dem fikk de forklart at vi skulle utføre en religiøs konfirmasjons-seremoni. De noterte deretter personalia på oss og fjernet seg ut av syne slik at vi gjennomførte seremonien i ro og fred.

Da vi var ferdige og på vei til bilen vår gikk vi forbi politibetjentene som satt ved politibilen på toppen av festningsområdet og ventet på oss. Idet vi skulle passere dem gir de oss ordre om at vi ikke får forlate området, men må bli på stedet fordi "vi er ikke ferdige med dere ennå".

Jeg gjør det klart at en slik ordre er ulovlig og at vi ikke behøver å rette oss etter den. Deretter gir jeg beskjed til ungdommene om å følge meg til bilen vår. Selv gikk jeg foran og ungdommene fulgte meg. Politibetjentene begynner å skrike ordrer mens den eldste av dem kommer løpende etter meg og tar tak i min venstre overarm og stopper meg. Jeg vender meg mot ham og spør om det er så at han anvender vold mot meg. Til det svarer han nei, men beholder grepet. Jeg vrir meg ut av jakken min som revner i skuldersømmen og gjentar til ungdommene at vi går til bilen. Ungdommene gjør det på tross av politiets nye kommandoer om at vi skal bli igjen.

Politibetjenten som står igjen med jakken min gir denne til en av ungdommene slik at jeg får den igjen. Idet vi starter vår bil og kjører vekk legger politiet seg på hjul. Jeg tar dem deretter med på en rundtur i Elverum sentrum hvor de ligger på hjul og stopper når jeg stopper. En svært barnslig og også trafikkfarlig oppførsel. Vi drar da mot Hamar med politiet etter oss, men litt etter svinger de av til høyre og stopper den farlige leken sin.

Etter en pause hvor vi bearbeider inntrykkene drar vi tilbake til Christianfjeld og tar noen bilder og ser oss om på området.

Jeg anmelder derfor politibetjentene for religionsforfølgelse, misbruk av politimyndighet, legemsfornærmelse og unødvendig forfølgelse med politibil og forlanger dem refset, samt en erstatning på kr. 60.000,- som fordeles på de 4 ungdommene som var med.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid