.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
vigrid@vigrid.net

Oslo Politi
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

Larvik, 4. mai 2005.

Ad.: Anmeldelse av rasebasert hån og ringeakt.

Jeg anmelder ”Det Beste” for å spre ringeakt for og hån av den nordiske kvinne i form av blondinevitsen på side 53 i mai-utgaven 2005.

Resultatet av ringeakten av den nordiske kvinne har ført til en voldtektsbølge rettet mot nordiske kvinner begått av rasefremmede menn. Det Beste bidrar med sin spredning av hån og ringeakt mot våre nordiske kvinner basert på et av deres unike rasetrekk til å fremme og forsterke denne voldtektsbølgen.

Den objektive gjerningsbeskrivelsen i strl. § 135a er, i følge Politidirektoratets «Håndbok for bekjempelse av straffbar høyreekstrem og rasistisk virksomhet» følgende:

1. Det må foreligge en uttalelse eller meddelelse

2. Uttalelsen/meddelelsen må være fremsatt offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten

3. Uttalelsen/meddelelsen må være truende, forhånende, eller utsette for hat, forfølgelse eller ringeakt

4. Uttalelsen/meddelelsen må utsette personer eller grupper for trusler, hat ringeakt m.v. på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse.

Så langt jeg kan se gjelder disse presiseringene for Det Beste’s spredning av ringeakt og hån ved hjelp av ”blondinevitser”.

Jeg vil på vegne av våre nordiske kvinner, som er blitt eller kommer til å bli ofre for denne ringeakten og hånen og voldtektene som følger i kjølvannet, kreve kr. 6 millioner i erstatning som settes inn på et fond for bekjempelse av anti-hvit rasisme av denne typen.

Jeg forlanger tiltale og straff.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid

Kopi: Det Beste