.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Øyvind Heian
Skiensvn 11
3268 Larvik

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

21. november 2006

Ad.: Anmodning om å reise offentlig tiltale mot Dagbladet for å spre en ekstremt anti-hvit rasistisk ytring.

I nettutgaven av Dagbladet Magasinet den 13. november i år omtales arbeidsløse og fattige hvite som ”White Trash”. Dette utrykket er så langt vi har kunnet bringe på rene det mest nedsettende uttrykket man i dag kan bruke om folk som tilhører den hvite rase.

Det kan sammenlignes med slik man oppfatter ordet ”Nigger” brukt om negre selv om ”White Trash” i prinsippet er et mer nedsettende uttrykk.

Slik vi oppfatter det er Dagbladet i frontlinjen for å rakke ned på oss som er av nordisk ætt og bruken av det rasistisk nedsettende uttrykket forbauser oss derfor ikke. Vi ser på det som en forlengelse av og flankering til den jødedominerte amerikanske filmindustriens hatkampanje mot den hvite rase gjennom deres filmer som sørger for å spre slike nedsettende anti-hvite rasistiske ytringer. I filmen ”Alfie” brukes varianten ”Eurotrash”.

Vi anmoder derfor Riksadvokaten om å vurdere Dagbladets anti-hvite rasistiske utrykk ”White Trash” opp mot straffelovens § 135 og ta ut eventuell offentlig tiltale mot Dagbladet som spreder av det nedsettende anti-hvite rasistiske utrykket.

Hvis Riksadvokaten velger å ikke ta ut tiltale betyr det fritt fram for ethvert nedsettende uttrykk om andre raser eller etniske grupper eller deler av dem.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid