.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Oslo Politi
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

28. april 2006

Ad.: Anmeldelse av NRK for blasfemi

NRK har på sine nettsider et spill de kaller ”Babyboom”. Det går ut på at jomfru Maria ligger på en trebenk og skal presse ut Jesus slik at han treffer oppi en krybbe litt unna. Bommer han treffer han med hodet og du kan prøve på nytt. Se bildet:

Vi oppfatter dette som en hån og forakt for et sentralt tema i den kristne tro og anmelder derfor NRK for blasfemi.

Som kjent er Vigrid ingen tilhenger av kristendommen som vi omtaler som ”den sorte åndspesten”. Vi ser det som en forutsetning for vår fremtid som nordisk folk at kristendommen utryddes hos folket vårt. Allikevel finner vi NRK sin hån for totalt smakløs og blasfemisk.

Vi finner i tillegg at NRK opptrer tvers igjennom feigt som ikke tør å balansere blasfemien av de kristne og blasfemien av oss Åsatroere (Slikkespillet til Odin, se bildet) med tilsvarende hån og blasfemi overfor Islam og Jødedom.

En slik ensidig feig hån og blasfemi er i lengden dømt til å slå tilbake på NRK.

Vi forlanger tiltale og straff.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Borgerrettssbevegelsen Vigrid

URL til Babyboom-spillet: http://www6.nrk.no/magasin/upunkt/spill/babyboom.html

Kopi: NRK, Kringkastingsrådet.