.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Drammen, 17. november 2003

Oslo Politi
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

Ad.: Anmeldelse av NRK og kringkastingssjef John G. Bernander for hetsing mot Åsatroere og Odinister basert på vår trosbekjennelse ved spredning av "slikkespillet" på NRK's nettsider.

Det foregår et politisk styrt globalt folkemord på den hvite rase som fortrenges fra sine landområder og utslettes både fysisk, kulturelt og religiøst i sine opprinnelige bosettingsområder. Også her i Norge. Den politiske utryddelsespolitikken består av flere elementer.

Et av de viktigste virkemidlene i dette folkemordet på den hvite rase i alminnelighet og det norske folk i særdeleshet er fornedrelsen av vår nordiske religiøse tro. I dette tilfellet retter hetsen og nedvurderingen seg mot en av de mest sårbare delene av vårt folk. Nemlig mot våre nordiske ungdommer i begynnelsen av tenårene eller enda yngre.

I denne alderen er de spesielt sårbare og dette utnyttes på det mest kyniske av dem som står bak religionshetsen. Etterhvert har hatkampanjen også ført til selvhat og selvforakt. Resultatene av folkemordkampanjen er mange og de er stygge.

NRK bidrar aktivt til å legge grunnlaget for denne forakten og dette hatet og selvhatet overfor nordiske barn og undommer ved å reklamere for og gjøre "slikkespillet" om Odin tilgjengelig på sine nettsider som er spesielt rettet mot ungdom. Dette er intet mindre enn et utslag av selvhat og ondskap. Se nedenfor:

På vegne av borgerrettsbevegelsen Vigrid forlanger jeg derfor at Politiet tar ut tiltale mot NRK ved kringkastingssjef og høygradsfrimurer John G. Bernander for spredning av religionshetsen som er nevnt ovenfor utifra de lovparagrafer som er best egnet. Som f. eks. straffelovens §135a.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

Kopi: NRK, Kringkastingsrådet