.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
vigrid@vigrid.net

REKOMMANDERT

Grenland Politi avd. Porsgrunn
Postboks 47
3701 Skien

29. juli 2005.

Ad.: Anmeldelse av skjending av fortidsminne i Bergby.

På bakgrunn av hovedoppslag på 1. side i Porsgrunn Dagblad og en hel side inne i avisen i går, den 28. juli 2005, anmelder jeg skjendingen av fortidsminnet på Bergby til Grenland Politi avdeling Porsgrunn.

En slik ødelegging av våre forfedres hellige steder er den verste kulturskjending man kan gjøre og kvalifiserer innunder FN’s definisjoner av Folkemord ved å bidra til kulturell og religiøs forfølgelse og utryddelse av et folks identitet.

Vi ser ikke bort fra at skjendingen kan være iscenesatt som et ledd i å stemple Vigrid. Noe vi har sett tilfeller av tidligere. Vinklingen i Porsgrunn Dagblad kan tyde på det.

Vi forlanger tiltale og straff av de skyldige.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid


Vennligst send bekreftelse av anmeldelsen til:

Thorgrim O. Bredesen,
Postboks 67
3431 Spikkestad