.:Vigrid Forsiden:.

Rekommandert

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

Hokksund, 6. januar 2003

Ad. Anmodning om etterforskning og eventuell tiltale mot Erling Bauck for krigsforbrytelser og indirekte delaktighet i internasjonal pengeutpressing.

Jeg anmoder Riksadvokatembetet om å foreta en undersøkelse og eventuell anmeldelse av Erling Bauck for å drive medfanger i døden for egen berikelse og fordel samt indirekte deltagelse i den internasjonale jødedommens pengeutpressing basert på løgnaktig krigspropaganda og løgnhistorier laget og spredd etter krigen.

Disse løgnhistoriene og pengeutpressingen basert på dem danner i dag blant annet basis og alibi for det jødiske okkupasjonsregimet sitt folkemord på det palestinske folk og pengeutpressing av nasjoner, bedrifter og enkeltpersoner. Deriblant Norge som måtte punge ut med rundt 500 millioner til jødene i kjølvannet på utpressingen av sveitsiske banker.

De to vedlagte artiklene basert på intervjuer Bauck har gitt med Newsweek og Hjemmet tjener som eksempler dere kan starte med.

Med Nordisk HilsenTore W. TvedtVedlegg:

Artikkel basert på Hjemmet
Newsweek-arikkel