.:Vigrid Forsiden:.

REKOMMANDERT

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Asker, fredag 10. desember 1999

Politiets spesielle etterforskningsorgan.

Krav om overføring av saksbehandling fra Asker og Bærum til et annet Politikammer.

Jeg viser til min anmeldelse av politisk motivert gruppevold mot min datter med anmeldelsesnr. 15520/98 og en påstått anmeldelse i den sammenheng av meg. Alle dokumenter befinner seg hos og kan fåes hos Asker Politikammer. Håper jeg.

Vedlagt kopi av rekommanderte brev fra meg til Asker og Bærum Politi av tirsdag 7. og fredag 10. ds.

Jeg forlanger at sakene overføres og behandles av et annet politikammer som enten ikke er så politisk korrupt eller udugelig som Asker og Bærum Politi har vist seg å være i denne saken.

Og som innrømmet av dagens uniformerte inntrengere.

Med Germansk Hilsen

Tore W. Tvedt


REKOMMANDERT

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Asker, fredag 10. desember 1999

Asker og Bærum Politikammer

Anmeldelse av inntrenging og trakkassering i mitt hjem.

De to uniformerte politibetjentene som trengte inn i mitt hjem i ettermiddag anmeldes herved for ulovlig inntrenging. De anmeldes også for aggressiv og truende oppførsel.

Jeg har ikke fått brakt på det rene om de har stjålet noe for å bruke mot meg siden, men jeg forbeholder meg retten til å gjøre det. Det er vel også mulig at de har lagt igjen noe eller plantet noe uten at jeg har funnet det heller.

Uansett må alt de enten har brakt med seg inn eller tatt med seg ut betraktes som juridisk ugyldig da det har skjedd under utførelse av en ulovlig og kriminell handling.

At de også innrømmet at de arbeider i en politisk korrupt etat gjør ikke saken bedre. Bare mer forståelig.

Jeg tror dere vet at dere driver med bevisst politisk terror hva enten det er på eget initiativ eller kommer som ordre ovenfra. Det siste er mest sannsynlig siden POT også er koblet inn. Denne vekslingen mellom trakkassering fra forskjellige etater i tur og orden er sikkert noe dere har lært av samarbeidspartnerne deres i P.L.O. og mordergruppen Mossad.

Hjemmehørende i et velordnet germansk samfunn er det ikke, men det er vel knapt Norge lenger heller. Hva med å finne kulturberikere som voldtar norske piker og snitter hakekors i puppene og lårene deres når de stritter i mot? Men det har dere vel ikke budsjett for. Og når han blir tatt er det vel piken som blir anklaget for å ha kalt voldsmannen pakkis eller svart-skalle under voldsdåden. Fy, fy, lille pike. Mannen kan jo ha følt seg støtt. Så da så.

Jeg har derfor forlangt at politiets spesielle etterforskningsorgan overfører saksbehandlingen min til et annet politikammer. Hvis det da finnes noe slikt som politisk ukorrupte politikamre lenger. Tvilsomt, men pytt. Kopi er vedlagt.

Skulle dere derimot velge eller få ordre om å kjøre det politiske terrorløpet deres videre ber jeg på nytt om å få alle tilgjengelige papirer vedrørende sakene tilsendt rekommandert til min postboksadresse. Deriblandt en etterforskingsrapport vedrørende min anmeldelse nr. 15520/98.

Med Germansk Hilsen

Tore W. Tvedt


REKOMMANDERT

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Asker, tirsdag 7. desember 1999

Asker og Bærum Politikammer

Anmodning om refselse.

I går ettermiddag hadde jeg besøk av to uniformerte politibetjenter utenfor hjemmet mitt. Da jeg lukket opp for dem startet de øyeblikkelig med en aggressiv og fornærmende ordbruk som gjorde det totalt uakseptalt å prate med dem.

Etter å ha satt dem begge på plass gikk jeg inn igjen og lukket døren etter meg. Videre samtale var hensiktsløs etter en slik oppførsel fra politibetjentene. De sto visst og mumlet litt seg imellom før de dro.

Hva de egentlig kom for vet jeg faktisk ikke, men hvis det er noe dere vil meg er det bare å sende meg det slik jeg har bedt om tidligere. Jeg har også gjentatte ganger gitt dere min postboksadresse skriftlig siden jeg har byttet adresse et par ganger og ikke har postkasse der jeg bor nå.

Det skulle vel egentlig ikke være så vanskelig hvis dere først gikk inn for det. Hvilket jeg etter hvert tror dere ikke gjør. Ref. manglende bekreftelse på min anmeldelse av gruppevold mot min datter Xxxxxxx hvor jeg måtte purre rekommandert på dere. Totalt unødvendig og i strid med politireglementet så vidt meg bekjent.

Etter et og et halvt år har jeg ennå ikke mottatt noen form for tilbakemelding angående volds-handlingen mot min datter på tross av at dere vet hvem hovedgjerningsmannen er.

Det er politiarbeide under et hvert lavmål!

Og typisk for det Ulands-nivået dere er i ferd med å synke ned til.

Hvis det er noe dere vil meg for fremtiden så send det skriftlig og rekommandert og med fullstendig dokumentasjon med en gang. Og til oppgitt adresse og ikke sabotere mer enn det jeg tror dere hittil har gjort.

Anmodning om intern refselse.

Jeg vil be om at den mest aggressive politibetjenten får en formell refselse for fullstendig feilplassert, uprovosert og frekk munnbruk. Det hele virket som planlagt opptreden på meg.

Hvis det derimot ikke var planlagt, men bare et resultat av betjentenes generelle mentale tilstand ser det mørkt ut både for politiets og borgernes fremtid.

Var det planlagt ser det enda mørkere ut.

Med Germansk Hilsen

Tore W. Tvedt