.:Vigrid Forsiden:.

Rekommandert

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

Drammen, 11. januar 2003

Ad. Polititerror av min yngste datter.

Jeg anmoder Riksadvokatembetet om å foreta en undersøkelse og eventuell anmeldelse av politiet i Asker og Bærum og PST vedrørende terroren de utøvde overfor min yngste datter i begynnelsen av mars år 2000.

De oppsøkte hjemmet hennes etter skoletid da hun var alene i huset, trengte seg inn og utsatte henne for en verbal terror av verste slaget. Hun hadde på forhånd ikke gjort noe som helst som kunne rettferdiggjøre en slik ulovlig og pervers atferd fra politiets side.

Jeg forlanger de ansvarlige for terroren innen PST og øvrig politi straffet og en erstatning på 6 millioner kroner til min datter.

Med Nordisk HilsenTore W. Tvedt