.:Vigrid Forsiden:.

NATO's Terrormaskin + Jødiske Finansoligarker + Nasjonalsosialister = Folkemord

Nasjonalsosialistene bringer Slangefolket til Makten i Ukraina

Teksten nederst på bildet: "USA vil redde Europas kultur fra undergang". Bildet er fra den 2. verdenskrig og gir et meget korrekt inntrykk av hva den krigen dreide seg: Ødeleggelsen av Europas sterke sentrum, Tyskland, slik at det aldri mer kunne reise seg motstand mot den internasjonale jødedommen fra den kanten. Ikke bare lyktes anglozionistene med målsettingen, men de kuet den europeiske befolkning så til de grader at i dag er det de erklærte Nasjonalsosialistene som kryper og sleiker for anglozionisteene, Pavekirken og de jødiske finansoligarkene som Kolomoysky & Co. og utfører folkemordet på sine egne rasefrender i Novorossia.

Nasjonalsosialistenes morderverk i Novorossia

Linken over går til en artig artikkel i Russia Today. Kommunister i den russiske statsdumaen har kommet med et offentlig opprop rettet mot russiske og internasjonale jødiske organisasjoner om å sette en stopper for mannen som finansierer og leder og motiverer de nasjonalsosialistiske folkemorderbandene i Novorossia. Alle, inklusive russiske kommunister, vet altså at det er jødiske krefter som er sentrale bak de nasjonalsosialistiske morderbandene som herjer fritt i Novorossia. De vet tydeligvis også at å appellere til nasjonalsosialister om å stoppe massakreringen av sine egne ættefolk ikke vil føre fram. Ellers hadde jo appellen gått til dem om å snu våpnene mot sine jødiske Herrer. Interessant og sier egentlig alt om det lave moralske nivået Europas nasjonalsosialisme befinner seg på. Selv kloakkrotter befinner seg på et høyere moralsk nivå.

Meld deg til sivil og lovlig innsats i Novorossia og stopp folkemorderne!