.:Vigrid Forsiden:.

Det Globale Sjakkbrettet - Ny fase innledet (juli 2015) med Iran-avtale

18/11 til 9/12-2014: Eurasia blir en realitet

18. november 2014 startet det første containertoget fra Kinas østkyst og 9. desember samme år kom det frem til Madrid. Med det var Kinas nye storsatsing på et Eurasisk handelsområde over land blitt til en praktisk realitet. Alt som kommer siden vil egentlig "bare" være videreutvikling, forgreninger og forbedringer. Og dem vil det bli mange av. Så sant da ikke NAZI-alliansen, Det Anglozionistiske Imperiet og deres NATO-blokk, starter den militære hovedkrigen mot Russland og Kina de har forberedt så lenge. Med Russland som hovedmål.

Kartet over viser de to ytre hovedveiene for det kommende handelsnettet. Mellom disse vil det utvikles kryssforbindelser til "Silk-Road-Belt"- kommunikasjonsnettverket er ferdig. Det vil være flere sentrale "veikryss", som Xinjiang i Kina og Iran. Etter at Iran nå inngikk den såkalte "atombegrensingssavtale" med Anglozionistene vil landet få en rivende utvikling både som eget marked og som transportsenter for kryssende handelsveier.

Ser vi på kartet over må alt som skal gå over land langs ruten sør for Det Kaspiske Hav til Europa passere gjennom Iran. Tilsvarende med all landtransport fra sentral- og øst-Asia som skal til Afrika. Sjøveien fra Afrika med gods til øst-Europa og Asia vil få nye havner i Chabahar i Iran og Gwadar i pakistan. Den første bygges ut av India mens den andre bygges ut av Kina. Begge havner vil bli topp moderne og knyttet til vei, jernbane og rørledninger innover i Eurasia. For hele den utvidete "Verdensøya", Afrika, Europa og Asia vil dette være en ren vinn/vinn-situasjon som vil sprenge Det Anglozionistiske Imperiet og gjøre Anglozionist-statene USA, Canada, England, Australia og New Zealand til perifere randstater.

En slik positiv global utvikling vil selvsagt ikke Anglozionistene og deres NAZI-allianse finne seg i og dermed er det duket for krig. Storkrig.

Den Frie Verden styrker samarbeidet seg imellom
Krigshastverk hos Anglozion-Imperiet og dets NAZI-allianse
Norsk artikkel om toppmøtene i Ufa

I den russiske byen Ufa i sør-Ural samlet mange av den frie verdens ledere seg da representanter for BRICS og SCO møttes til samarbeidsmøter. Sentrale deltagere i begge grupperingene er Russland og Kina mens internasjonale tungvektere som India, Brasil, Sør-Afrika og Iran med flere deltar i den ene eller venter på aksept. Blant flere. Den frie verdens tilnærming til fremtiden er "Full Spectrum Cooperation" i motsetning til Anglozionistenes "Full Spectrum Dominance".

Zbigniew Brzezinski mot Vladimir Putin og Xi Jinping

Den globale sjakkstrategen i Det Anglozionistiske Imperiet og dets NAZI-allianse er den polskfødte russerhateren Zbigniew Brzezinski. Den kjente amerikanske økonomen, John Galbraith, sa om Brzezinski at hans store hobby er å skade Russland. Brzezinski's motspillere i Den Frie Verden er først og fremst Vladimir Putin siden 2000 og ved hans side de siste årene Kinas president Xi Jinping. Brzezinski førte USA'a globale trekk fra midten av 1960-tallet, men ble skjøvet til side under Bush senior til fordel for "Israel først"-jødene i NEOCON-bevegelsen. Ettersom krigene i Afghanistan og Irak dabbet ut rundt 2006 kom Brzezinski på banen igjen og ledet USA mesterlig frem til kuppet i Ukraina og krigen mot Russland i Donbass. Han var også pådriver for folkemordet på serberne i 1999 som ledd i sivilisasjonskrigen mot "Den Russiske Verden".

Zbigniew Brzezinski hater Putin og vil Krig

I dag ligger Anglozionistenes geopolitikk trygt forankret i Brzezinski's pragmatiske Imperiebygging og russerhat. Det garanterer for en smidig politikk overfor resten av verden og total asymmetrisk hybridkrig mot Russland til landet er overvunnet og delt i mindre stater som slavekolonier under NAZI-alliansen likesom Hellas og de andre europeiske kontinentalstatene. Brzezinski's smidige geopolitikk er det vi kan takke for tøværet overfor Cuba, Iranavtalen og åpningen mot Nord-Korea som er i emning. Tilsvarende med den anglozionistiske alliansebyggingen i Øst-Europa over hodene på de tradisjonelle NAZI-landene i Vest-Europa som Tyskland, Frankrike og Italia.

Klarere kan det ikke demonstreres hvem som eier og styrer i Europa. De siste geopolitiske trekkene fra Brzezinski-leiren sikrer Anglozionistene dobbel gevinst ved at krigen mot Russland føres for Europas regning og svekker EU mens all profitt går til Anglozionistene. På toppen er det Europa som gjøres til slagmark igjen akkurat slik Anglozionistene gjorde det under den 1. og 2. verdenskrig. Brzezinski er en genial russerhater og sivilisasjonsødelegger.

Zbigniew Brzezinski: Ukraina er veien til å knuse Russland

Og her er stillingen på det globale sjakkbrettet etter de siste mesterlige trekkene NAZI-alliansen under Brzezinski's ledelse har trukket:

USA-NAZI-alliansen: Endelig fri fra hengemyrene i Afghanistan og Irak. Libya er knust og Syria likeså og dermed er to viktige motstandere og allierte med Russland sjaltet ut. Tøværet overfor Cuba, Iranavtale og åpning til Nord-Korea har gitt USA fritt spillerom hvor brysomme allierte som Israel og Saudi-Arabia er skjøvet noe vekk. Dermed kan alle ressurser settes inn mot de to strategiske hovedmålene til NAZI-alliansen: Knusing av Russland og innringing av Kina.

Russland:Til tross for Putins geniale defensive globale spill med enkelte offensive trekk i Georgia og Krim er situasjonen for landet mørk. Og det til tross for at Putin har hatt en enorm suksess som drivkraft bak det globale samarbeidet til de andre landene i Den Frie Verden som fremdeles ikke er gjort til slavestater for Det Anglozionistiske Imperiet og dets NAZI-allianse. Suksessene har kommet på løpende bånd og utvikler seg videre slik dobbeltmøtet i UFA i år viste. Hvorfor da så mørk? Enkelt nok: NAZI-alliansen trenger krig og må knuse Russland for ellers vil den gå i oppløsning og flere hundre års Imperiebygging vil ligge i grus like før Anglozionistene har nådd sitt endelige mål: Et verdensomspennende Imperium ledet av anglozionister med jødiske finansoligarker som kjerne.

Resten av "Den Frie Verden": Kina, India, Iran, Brasil, Venezuela og alle de andre landene som ser med håp til Putin og Xi og deres globale prosjekter basert på gjensidig respekt og samarbeide kan lite gjøre annet enn å håpe. Med bakgrunn i NAZI-alliansens samlede militærmakt og Anglozionistenes historiske vilje til å begå all slags forbrytelser mot menneskeheten og folkemord for å nå sine globale Imperiemål er det eneste sikre tipset: Krig. Storkrig til målet er nådd: En verden under anglozionistisk herredømme.

Nei til Krig er Ja til Vigrid! Ja til Vigrid er Nei til NAZIalliansens nye Krig i Europa! Bli med eller dø som en feiging!