.:Vigrid Forsiden:.

Sivilisasjonskrig i NovoRossia

Jødeætlingen Poroshenko trimmer krigsmaskinen for Folkemord i NovoRossia
Folkeavstemming i Donetsk og Lugansk

Over ser vi det stolte og flotte flagget til den nye frie sammenslutningen av republikker under navnet Novorossia. Fokus har spesielt vært på republikkene Donetsk og Lugansk som gjennom lovlige og rettferdige valg løsrev seg fra den kunstige bindingen til Ukraina fra 1922. Den jødestyrte kommunistklikken i Moskva var livredde for såkalt "Storrussisk Identitet" og ga derfor bort hele det historiske Novorossia fra Russland til Ukraina for å redusere samholdet mellom russerne. Området var åsted for noen av de verste kampene mot Sovjetjøden Trotsky's Røde Armé. Overføringen til Ukraina var en straff for dette.

I mai i år (2014) ble det holdt folkeavstemminger i Donetsk og Lugansk om hvorvidt republikkene skulle løsrive seg fra Ukraina. Valgoppslutningen var enorm med rundt 75% og et flertall for løsrivelse på 90% av de avgitte stemmene. Republikkene var deretter frie nasjoner og har all verdens rett til å kunne fungere i fred som det.

Nå skulle man tro at ukrainske nasjonalister og nasjonalsosialister ville hilse de nye republikkene velkomne og som ekte nasjonalister og forkjempere for at folk og nasjon var overensstemmende. Det motsatte skjedde. Mens den ordinære ukrainske hæren til dels nektet å lystre ordre om å slakte egne blodsbrødre gikk flere tusen militært trente ukrainske nasjonalister og nasjonalsosialister til morderiske og hatefulle angrep på den frie sivile befolkningen i Novorossia og gjennomførte flere stygge massakrer. Disse NS-brodermorderne har full støtte fra mange europeiske NS-grupperinger. (NS er en bekvem forkortelse for alt som inneholder ordet nasjonal." Siden har disse NS-gruppene stått for den hardeste krigføringen mot Novorossias forsvarsstyrker og haugevis av angrep på og nedslakting av sivile Novorussere. Bombing og granatregn over sivile anlegg beviser karakteren av folkemord og fordrivelse. Mange tusen er allerede drept og hundretusenvis er flyktninger hvorav mange har krysset grensen til Moderlandet Russland.

Med sin støtte til de ukrainske NS-morderbandene som slåss for zionistene i deres krig mot sine blodsbrødre i Novorossia har andre europeiske NS-grupperinger brakt vanære over seg selv og selve begrepene Nasjonalisme og Nasjonalsosialisme i enhver forstand. Anglozionistenes krig ført med sine nyttige idioter i den ukrainske hær eller NS-avdelinger, til dels som private morderbander direkte under finansoligarkenes betaling og ledelse, er ingen vanlig lokal krig om ressurser og land i snever forstand. Dette folkemordet på den russiske majoritet i Novorossia er en del av den globale Sivilisasjonskrigen om verdensherredømme for anglozionistenes Hollywodisme-sivilisasjon.

Viktigste opponent er det ortodokse Russland som Det tredje Rom under ledelse av den nordiskbaserte europeiske tradisjonelle sivilisasjon. Novorossia er anglozionistenes springbrett til det siste stormløpet mot "The Heartland" som er et sentralt begrep i all diskusjon om verdensherredømme og den nåværende sivilisasjonskrig.

Og i denne sivilisasjonskrigen mot den russiske befolkningen som kun vil leve i fred innenfor sitt eget russiske moderland er det altså de såkalte NS-gruppene fører en utryddelseskrig. Sjekk ut den Nasjo-gruppen du føler deg tiltrukket av og tar ikke den eller dens ledere uforbeholden avstand fra den ukrainske NS-krigen på vegne av anglozionister og jødeoligarker så kom deg unna og sky dem og satelittene deres som pesten.