.:Vigrid Forsiden:.

Nasjonalismens/Nasjonalsosialismens Jødestyrte Forræderi i Europa

Jødesiden ler seg skakk av dens nyttige Nasjo-Idioter

Bildet over demonstrerer med all tydelighet nasjonalsosialistenes totale nederlag i Ukraina og med det Europa. Først er nasjonalistene/nasjonalsosialistene kjernen i den jødestyrte og jødefinansierte Maidan-revolusjonen for deretter å myrde sine blods-søstre og blodsbrødre i NovoRossia med liv og lyst. De samme NS-kretsene utgjorde kjernen i de militære styrkene som ble mobilisert til å slakte russere i Donetsk- og Lugansk-provinsene. Nå er de sure på sine jødiske herrer og sutrer litt om å være slemme mot dem. Haha. De skal nok oppdage at om de forsøker seg med en Maidan i revers så sitter de i de nye Gulagleirene før de får sagt "Heil Hitler" eller "Leve Ukraina".

Både Maidan-revolusjonen og krigen mot de lovlige forsvarerne i de to frie republikkene Donetsk og Lugansk er finansiert, styrt, ledet og trent av anglozionististene og israelske jøder. Hele makteliten i Ukraina er av jødisk ætt og mange med israelske pass ved siden av sine ukrainske. Mange kaller det som skjer for Khazaria 2.0 siden kampene nå foregår på deler av området til det gamle jødiske Khazar-riket.

Russisk fyrste Svyatoslav (Kiev-Rus) banker Khazarriket

Den Kievrussiske fyrste Svyatoslav den Store så seg lei på khazarjødenes plyndringer og mordertokter og erobret Khazaria like før år 1.000. Bildet over ærer begivenheten. Merk den jødiske Davidstjernen på skjoldet til khazarjøden på bakken. I dag er ukrainske NS'ere i første linje i den nye jødestyrte slaktekampanjen mot sine egne blodsbrødre i deler av det som var Khazar-riket. Dette er historisk og moralsk og på alle måter et grotesk forræderi mot alt disse NS'erne påstår at de står for. Men i Ukraina som i andre deler av verden og Europa viser det seg at NS-lederne og deres følgere har like stor geopolitisk peiling som en amøbe.

Blinde av brødrehat mot storebror Russland går de berserk og myrder sitt eget folk for fote. På vegne av anglozionistene og den internasjonale Khazarjødesiden brenner, myrder, bomber og dreper disse NS'erne for at deres jødiske herrer skal få opprette Khazaria 2.0 i NovoRossia. Andre europeiske NS'grupper eller andre deler av nasjonalistbevegelsen tier og samtykker. Evnen til konseptuell tenking og analyse av overordnede mål og forutsetninger for egen suksess er fullstendig mangelvare.

Det som preger det meste av europeisk NS'bevegelse er derfor å se på som enten sutrete og småborgerlig, konservativ krybbebiting eller jødestyrt, sutrete, kulturmarxistisk sekterisme. I begge tilfellene må vi gå utifra at anglozionistene eller khazarjødesiden direkte eller indirekte både styrer, oppretter og leder disse gruppene og deres satelittavdelinger.

Har du som leser dette lyst til å gjøre en innsats i Norges eneste gruppe med Nordisk religion, moral og kultur som rettesnor og gjenerobring av vårt norske fedreland med dette som grunnverdier er du velkommen til Vigrid:

Organiser deg og Skoler deg i Vigrid

Tore W. Tvedt på fjelltur ved kaffebålet

Som nytt tilbud nå når sommerferien for de fleste er over tilbyr jeg ledelse og skolering kombinert med hyggelig samvær over et godt måltid mat på kafé eller rundt kaffebålet på tur i skog eller på fjellet.

Lyst til å bli med på virkelig patriotisk Nordisk satsing? Kontakt meg også gjerne for å diskutere sviket i Ukraina og hos andre lands NS-bevegelser med bakgrunn i historie, geopolitikk og konseptuell forståelse for vår rases situasjon.