.:Vigrid Forsiden:.

Ukraina - Nasjonalismens/Nasjonalsosialismens moralske Gravplass

Putin's rådgiver Sergei Glazyev om Anglozionstenes og Nazistenes mål i Ukraina

Bildet over er en god illustrasjon på hvor lett nasjonalister og nasjonalsosialister går i anglozionistenes felle og vender våpnene mot sine egne søstre og brødre. Årsaken er et innebygget sekterisk sneversyn som hindrer utvikling av konseptuell forståelse for geopolitisk realisme. Adolf Hitler led av denne mentale begrensingen og alle senere det samme.

Nasjonalsosialismens grunnlegger, Adolf Hitler, demonstrerte Nasjonalsosialismens innebyggede og ødeleggende svakhet i tidsrommet 1937-39 og med det deltok som en aktiv medspiller i den internasjonale jødedommens stormløp mot verdensherredømme. Broderkrigen og den anglozionistiske utryddelseskrigen i Europa mellom 1914 og 1948 kostet Europa mange titalls millioner liv av beste kvalitet og la verdensdelen vår åpen for zionifisering på alle områder.

Så skulle man jo kunne forvente at lederne for nasjonalisme og nasjonalsosialisme hadde lært leksen sin og ikke kopierte påfuglen Wilhelm II og heimføingen Hitler's totale mangel på geopolitisk forståelse, pragmatisme og realisme. Men nei. Saken er at de selvutnevnte "lederne" av dagens nasjonalsosialisme og nasjonalisme i Europa er like komplette idioter på området som Hitler var. Og i tilfellet Ukraina får vi dette demonstrert med en så stor og åpen tydelighet at man skulle tro det ikke var sant, men fiendtlig propaganda for å fremstille nasjonalsosialistene som mer idiotisk enn det var mulig å tenke seg.

Men det er desverre ikke falsk propaganda: Ukrainske nasjonalsosialister og nasjonalister var anglozionistenes nyttige idioter og gjennomførte den internasjonale jødedommens overtagelse av all makt i Ukraina. Det er faktisk ikke til å tro, men likevel skjedde det. Og da nasjonalsosialistene hadde overlevert Ukraina på et sølvfat til anglozionistene og de stort sett jødiske finansoligarkene i landet gikk nasjonalsosialistene til militært angrep på sine russiske brødre i NovoRossia. Og tusener av rasefrender er utryddet i beste nasjonalsosialistiske og nasjonalistiske ånd.

Og enda verre: Det stopper ikke med dette folkemordet på sitt eget folk. Neida, det er god grunn til å tro at de med liv og lyst og nasjonalsosialistisk sneversyn med glede vil gå over til angrepskrig mot Russland selv siden NATO gir dem full militær ryggdekning og det er et sannsynlig trekk i anglozionistenes globale geopolitiske plan om verdensherredømme.

Så skulle man kanskje tro at andre nasjonalsosialistiske grupper i Europa ville snakke anglozionistenes nyttige idioter i Ukraina til rette? Igjen er svaret, Å Neida, tvertimot. - De deler et felles angstbiterisk og sekterisk nasjonalsosialistisk sneversyn og støtter folkemordet i NovoRossia både aktivt og passivt. Personlig kan jeg ikke se noe av dette som utspiller seg i NovoRossia som annet enn rent forræderi mot eget folkefellesskap og egne blodsbånd.

Fra venstre jøden Yatsenyuk, nasjonazien Tyahnibok og superzionisten McCain

Bildet over forteller mere enn tusen ord om nasjonalistenes ukrainske forræderi. Og det finnes mange flere bilder og utsagn som dokumenterer forræderiet mot eget folkefellesskap.

Spørsmålet du som leser dette må stille deg selv er hvor du står i denne Europas nye skjebnetime: Støtter du forræderiet mot det europeiske folkefellesskapet eller tar du som nordisk kvinne eller nordisk mann et nordisk standpunkt slik vi i Vigrid gjør det; De 14 Ord går foran enhver form for nasjonalisme. Inklusive den krybbebitende sekteriske nasjonalsosialismen som tar en stadig mere kulturmarxistisk og antinordisk retning.