.:Vigrid Forsiden:.

Trykk-kokeren slår sprekker i fasaden

Balkaniseringspolitikkens grimme konsekvens

Flere aviser har trukket sammenligningen og sett likhetene mellom Breivik sin militære aksjon i Norge og Lundin-Petterson sin knivstikking i Sverige. Typisk nok har de bare sett likheten mellom de to som personer, men ikke på de samfunnsforholdene de begge reagerte på. Analyse av samfunnet virker å være tabu. Da er samfunnets voktere på tryggere grunn ved å personifisere årsaker og trekke inn psyko-kort kombinert med nazikortet. Alltid suksess med de to.

Å bruke samme taktikk på de ansvarlige for de politiske beslutningene som fører til masseinvasjon av sivilisasjonsfremmede til de europeiske land ville ført til konklusjoner som stiller både Breivik og Lundin-Petterson i skyggen. Her er noen av argumentene mot makteliten: Antihvit rasisme, Selvhat grensende til galskap og kollektivt selvmord, Stockholmsyndrom hvor man er fanget i tvangsunderkastelse for de kreftene som vil dekomponere våre nordiske folk, hat mot de demokratiske prinsipper og respekt for egen befolknings vilje, folkerettsstridige kriger og støtte til folkemord i utlandet og dette er bare starten.

Vi her i Vigrid har kalt dette politisk galskap som fører til balkanisering og borgerkrig. Makteliten i både Sverige og Norge har gått langt i total demonisering av enhver person som har ytret seg offentlig mot masseinvasjonen av sivilisasjonsfremmede. Vi skal som etniske folke-enheter utryddes og vår etnisk baserte sivilisasjon skal dekomponeres. Makteliten og deres slavemedia i begge land skryter uhemmet av hvor flinke de har vært til å hjernevaske befolkningen til å akseptere å bli kollektivt selvmordet.

Det samme skrytet bruker de også om hvor flinke og med hvilken suksess de har "demontert" motstandere av folkemordet og balkaniseringen. Ordet er brukt nylig, 10. oktober 2015 i Drammens Tidende, av en av maktelitens fremste eksperter på slik demontering: "Slik klarte PST i stor grad å «demontere» Vigrid ...... på starten av 2000-tallet", sier Tore Bjørgo.

Merk dere den nærmest identiske likheten mellom begrepene til Breivik og Bjørgo: Breivik snakker om "Dekomponering" mens Bjørgo bruker ordet "Demontering". Er Breivik en sosio-psykopat er det rimelig å si det samme om Bjørgo. Vi i Vigrid gjør det. Og i tillegg skal vi huske at det var Bjørgo-gjengens "Demontering" som skapte Breiviks "Dekomponering". Hovedansvaret ligger alltid på skaperen av grunnlaget, altså angriperen og ikke på forsvareren. Clausewitz har gode ord å si om det.

Disse ekspertene på demontering glemmer i farten å nevne at ved å "demontere" Vigrid så startet de monteringen av Anders B. Breivik. Bjørgo har med andre ord, sammen med de andre "demontererne", et helt klart ansvar for samtidig å montere grunnlaget for Breivik sin militære aksjon. Tilsvarende gjelder for Lundin-Petterson-aksjonen i Sverige.

Maktelitene i Sverige og Norge har fått det slik de vil og deres eneste reaksjon er å finne måter å stramme sikkerhetsventilene på trykk-kokerne enda hardere. Med den siste utviklingen i masseinvasjonen av sivilisasjonsfremmede og våre lands makteliters reaksjon på den er det bare å lene seg tilbake i godstolen og vente på at balkaniseringskrigene bryter ut for fullt også her i Skandinavia.

Skulle noen innen makteliten, deres propagandamedia eller blant "demontererne" være uenige i denne artikkelen utfordrer jeg dem til åpen debatt på direktesendt TV. Jeg tror de er for feige til det. Hva tror du?

Du har valget: Nordisk Vår med Vigrid eller dø fortjent som en ynkelig feiging!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)