.:Vigrid Forsiden:.

Syria og Irak er nå ett taktisk Kampområde
10. juni 2017

Norske terrorstyrker i kamp mot den syriske regjeringshæren

Utviklingen i Syria og Irak har kommet til starten på sluttfasen hvor hele kampområdet kan sees på som et og det samme taktiske slagfeltet. De to hovedmålene det nå kjempes om å nå først er byen Deir Ezzor og grenseovergangen mellom Syria og Irak ved byen Al-Bukamal. Det vil gi kontroll med den ene hovedveien fra Baghdad til det vestlige Syria.

Den andre hovedveien mellom Baghdad og Damaskus er kontrollert av Nazialliansen og dens syriske terroristgrupper ved Al Tanf. I dette området har det vært harde kamper mellom den syriske regjeringshæren og Nazistyrkene Norge er en del av. Nazialliansen har bombet den syriske regjeringshæren og stoppet fremmarsjen dens mot Al Tanf. Nå svarte Assad-styrkene med en overraskende omgående manøvre som har isolert Nazistyrkene og deres islamske terrorgrupper i en stor lomme rundt Al Tanf hvor de er avskåret fra å avansere mot Deir Ezzor og Al Bukamal. Området er merket med tallet "2" på kartet. Å tro at Nazialliansen slår seg til ro med det er naivt, så her har de trekktvang.

Området merket med tallet "1" er et sammenhengende slagfelt hvor den syriske hæren og IS kjemper innbitt om kontroll. Assad-hæren har fremgang, men akk så sakte. Dette er et nøkkelområde som bør sikres før den siste offensiven mot Deir Ezzor kan innledes. Regjeringshæren mangler styrker og den russiske flystøtten er for liten til å skaffe et større gjennombrudd.

Tallet "3" markerer de to angrepsretningene regjeringshæren må følge mot Deir Ezzor. Samordnet med dem angriper nå den irakiske militsen PMU (People's Mobilization Unit) fra nord i Irak langs den syriske grensen mot samme grensemål: Al Bukamal. Samme mål må vi regne at regjeringsshæren ved Al Tanf-lommen har etterhvert. Merket med tallet "4". Det vil gi god hjelp og etterhvert avlasting for den syriske hæren ettersom disse vil nærme seg samme målet.

Et artig poeng sett med norske øyne er at de norske nazisoldatene og deres allierte islamterrorister nå utelukkende er i kamp med de syriske regjeringsstyrkene og ikke IS, slik de reklamerer med. Dermed er Norge helt utvetydig i en uerklært og folkerettsstridig krig mot Syria. Norske soldater er dermed terrorister på linje med IS-morderne og Al-Qaida-terroristene.

Folkerettsstridig og ulovlig krigføring og støtte til Folkemordere, som i Novorossia, er nå det norske Naziregimets varemerke. Drevet av hat overfor demokrati og en fanatisk russofobi. Det vil straffe seg for dem. Og dessverre også for oss andre nordmenn. Kanskje helst det siste siden de ansvarlige i det norske naziregimet beskytter seg selv etter alle kunstens regler.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!