.:Vigrid Forsiden:.

Deir Ezzor bombes - Sentralt sjakktrekk av NAZI-alliansen
20. september 2016

Jagerfly fra NAZI-alliansen bomber for IS

Det er et gammelt ordtak som heter "Å slå to fluer i en smekk". Det var akkurat det den US-ledete NAZI-alliansen gjorde da den massakrerte den syriske regjeringshæren i Deir Ezzor da den hadde formert seg samlet for angrep på IS sine stillinger ved Turdah-fjellene sør for regjeringes posisjoner. Kun 7 minutter etter at bombene var falt i regjeringsstyrkenes oppmarsjområde gikk IS til storangrep på regjeringsstyrkene og erobret fjellet med fullt innsyn over regjeringhærens posisjoner og stillinger. Dette er Blitz-krig etter læreboken og kan bare ha skjedd i henhold til nøye planlegging og perfekt "timing". Resultatet var katastrofalt for regjeringsstyrkene.

Det viktigste ved dette angrepet var ikke at det slaktet regjeringsstyrker som sådan. Heller ikke den lokale seieren til IS. Heller ikke at Syria deretter avbrøt våpenhvilen og spilte rett i Pentagons hender. Nei. Den overordnede meldingen og hensikten med angrepet må ha vært adressert til Putin direkte med følgende beskjed:

NAZI-alliansen har et overordnet mål i Syria og militære midler til å nå det. Og det målet er oppstykking av territoriet med Euphrates-dalføret som senteraksen i et Salafistisk (Saudi-varianten av Islam) landområde fra Saudi-Arabia via Irak til Tyrkia.

En slik NAZI-kontrollert korridor tjener hele tre vitale geostrategiske formål:

1. Syria oppheves som samlet og integrert trussel mot Israel

2. Sjia-halvmånen Iran - Sjia-Irak - Hezbollah splittes og ufarliggjøres og

3. Gassledningen Assad nektet fra Qatar til Tyrkia og videre til Europa kan legges som motvekt til Russlands dominans som Europas store gassleverandør.

Det siste punktet er vesentlig for Anglozionistene har gjennom flere år arbeidet hardt for å fjerne Russland som gassleverandør til Anglo-Nazienes vest-europeiske vasallstater.

Det eneste som kan hindre gjennomføringen av dette trepunkts målet er kun garnisonen i Deir Ezzor.

Klarer Nazistene å gjennomføre dette kan Assad sitte så lenge han lever og russerne ha så mange baser de vil i Latakia og kurderne ha eget land i nordøst Syria. I det hele tatt: Whatever.

Kartet over viser Salafistkorridoren og Deir Ezzor som propp i den

De to røde linjene angir Euphrates-korridoren og den røde sirkelen viser beliggenheten av Deir Ezzor som sperre for Nazi-alliansens geostrategiske hovedmål i Syria.

Hva kan så Assad gjøre? Assad kan gjøre null og ingenting for han mangler styrker til det. Han samlet sammen en angrepsbrigade på 1.000 av gardekorpset ledet av en kjent general for å gå på offensiven i området mot IS da Anglo-Naziene massakrerte oppmarsjen deres. Hva kan så Putin gjøre? Egentlig null og ingenting. Det ville kreve direkte innsats av et par russiske mekaniserte brigader å utvide garnisonsområdet tilstrekkelig og ytterligere flere infanteribrigader for å holde det mot den samlede Nazi-islamske stormen som måtte følge.

Alt Assad og Putin kan gjøre er å drive "Business as Usual" og håpe at det skjer noe i deres favør. Som at Trump blir president i USA og gir Putin frie hender til å renske Syria for IS.

Det som faktisk burde ha skjedd var at Xi Jinping våkner av den Kina-orienterte dvalen sin og oppfatter at Anglozionistenes sivilisasjonskrig mot Kina er hybrid, assymetrisk og global. De to varme frontene er i dag Novorossia, hvor Kinas deltagelse ville vært uakseptabel, og Syria hvor Kina ville blitt formelt ønsket velkommen av Syrias lovlige regjering i henhold til folkeretten. En målrettet kinesisk innsats ville tjent Kina direkte også siden deres styrker mangler praktisk trening etter omfattende restrukturering og modernisering.

For både Putin og XI gjelder at de må forstå at Anglo-Naziene mener alvor og at enhver tilbakeholdenhet vil bli sett på som svakhet og feighet som vil bli utnyttet. Det eneste språket som Anglo-Naziene forstår er det som kanonene taler.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)