.:Vigrid Forsiden:.

Slaget om Aleppo - Syriakrigen går mot Klimaks
24. september 2016


Kartet over i stort format

Syriakrigen må sees i geopolitisk perspektiv som et ledd i Det Anglozionistiske Imperiets quest for "Full Spectrum Dominance". Alt gikk etter plan og dreiebok i samme mønster som Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Somalia og Libya helt til for temmelig nøyaktig et år siden. Da tok den frie verdens fremste leder, Russlands president Vladimir Putin, ansvar og sendte inn det russiske flyvåpenet. Selv om det aldri var noen stor kampanje så viste resultatene seg sakte, men sikkert, på slagmarken.

I juli i sommer inntrådte imidlertid en stor krise for den syriske regjeringshæren da islamistene svarte på Assads erobring av Castello motorvei nordvest i Aleppo by med å storme regjeringens stillinger sørvest i Aleppo og åpnet vei inn til den beleirede øst-Aleppo. Assad klarte å samle nok styrker til å gjenopprette blokaden. Islamistene må ha mistet så store styrker at Assad-styrkkene umiddelbart kunne gå på offensiven på bred front i og rundt Aleppo.

Anglozionistene og NAZI-alliansen deres fikk panikk for hvis Assad erobrer hele Aleppo vil krigen ebbe ut og Assad vinne en klar seier. Panikk, panikk. Masse humanitære gråteperser i nazimedia krevde og fikk våpenhvile, som så Anglozionistene selv brøt så ofte og brutalt at Assad sa opp avtalen og gikk på offensiven i Aleppo igjen med øyeblikkelig og stor fremgang på flere fronter i byen. Og der står vi i dag.

For å forstå den rent taktiske situasjonen på de forskjellige lokale syriske slagmarkene er det et viktig forhold som nazimedia for det aller meste tier om siden det er vanskelig og flaut for dem at de åpent støtter rene terrorgrupper som Al-Qaida under sine forskjellige dekknavn i Syria. Ser vi på det store kartet over ser vi at de Nazi-støttede "moderate islamistene" fullstendig mangler en strategisk dybdeposisjon, men er fordelt på mange mindre områder uten evne til å danne egne selvstyrte stater eller regioner. Det er det kun Assad, IS og kurderne som har. I tillegg er Al-Qaida, nevnt Al-Nusra på kartet, infiltrert med de "moderate" og utgjør deres mest kampsterke grupper direkte i kamp med regjeringsstyrkene. Kartet over er fra februar i år, men gir et glimrende bilde på de "moderates" ubetydelige posisjoner.

Med andre ord: Med en våpenhvile i dag hvor Al-Qaida skilles fra de "moderate" og nedkjempes mens de "moderate" står "ved foten gevær" gir Assad et totalt overtak i de "moderates" områder. I tillegg vil Assad få frie hender til å nedkjempe IS som dominerer store samlede deler av sentrale og østlige delene av Syria. I de østlige delene ligger de fleste oljefeltene av stor verdi. De "moderate", da uten Al-Qaida, har ingen styrker til å krige mot IS og vil måtte se på at Assad gjenerobrer hele Syria og de selv kun kontrollerer mindre og isolerte enklaver uten egen bærekraft. Her gjør vi et lite unntak for Idlib-provinsen som er Syrias beste jordbruksland.

Hva kan vi så vente oss fremover? Anglo-Naziene har trekktvang mens Syria og Russland bare kan fortsette som nå og krigen vil være avgjort i praksis før utgangen av året med Assads frigjøring av hele Aleppo. Problemet for NAZI-alliansen er at de ikke hverken kan eller vil skille "moderate" islamister fra Al-Qaida siden de da mister all skikkelig kampkraft. Nazistene har også mulighetene for å åpne fronten i Donbass igjen, men der kan de gå på et smertelig tap. Det enkleste for Nazistene er å satse på intensivert løgnpropaganda mot Putin og Assad, men den er allerede så hatefull at det er vanskelig å høyne.

Saken er at Nazi-alliansen har malt seg inn i et hjørne uten noen som helst lett måte å redde ansikt på. Russland derimot kan og bør øke innsatsen på slagmarken før Killary vinner i USA.

Støtt Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)