.:Vigrid Forsiden:.

Symbolbruk - Artikler:


Symbolbruk på norske sedler
- Hvem sine penger er det?

Symbolbruk i det norske pass:
- Hvem eier oss?

Også på danske pengesedler
- Narren skriver sitt navn alle steder


Symbolbruk
- United States Memorial Museum

Symboler: Politiet, POT og Vigrid
- Politi er fascister - Vigrid er lyset og livet


Symbolbruk - Kommentarer:


Riksvåpenet - Alltid moro, NRK

Den norske statens behandling av sitt eget folk er preget av arroganse og forakt. Innenfor bilsektoren er det lett å se. Veiene våre er smale, svingete og i dårlig forfatning. I tillegg må vi betale dem firedobbelt gjennom skatter, bil- og drivstoffavgifter, bompenger og bøter til Judas-kameraer. Hvorfor er det slik? Kan det norske riksvåpenet gi oss en pekepinn?

Det symbolet en stat velger er et svært så viktig signal om hvem som står bak Staten og hvilken agenda de har. Det norske flagget inneholder det kristne korset, den kristne kirken har også korset sammen med to økser som symbol. Betydning: Med vold og drap skal korset bæres fram. Den norske Stat har altså en løve med en øks i slagposisjon og et kors på toppen av kronen. Vår tolkning: Kors og øks er enkel nok, staten er kristen og om nødvendig slår den motstand ned med vold. Men hvorfor en løve?

Løven kom hit med Harald Hardråde (den som styrer med vold) fra Midt-østen etter hans tid som gardesjef i Miklagard. Løven er det tidlige jødiske stammesymbolet og man snakker fremdeles om Juda's brølende løve. Jødene ble omtalt i gammel tid som "strupekuttere" mens de selv kalte seg løvefolket eller Levitter. Derfor finner du mange jødenavn som betyr løve. Som Leon, Leo, Levi og Levin. Altså betyr vårt statsvåpen følgende: "Staten Norge er jødenes eiendom som styres mentalt gjennom den jødedyrkende kristendommen hvor Jødene er Gud mens all motstand mot jødeveldet slås ned med vold". Den nederste linken går til NRK og viser mange artige statsvåpen-vitser.

Bryt jødedommens makt over oss!