.:Vigrid Forsiden:.

Spykman's Rimland - USA angriper mot vest

Kartet over gir en enkel forståelse for to grunnleggende geopolitiske begreper; MacKinder's Heartland og Spykman's Rimland. Og da særlig Spykman's Rimland. The Rimland eller Randstatene eller som det også kalles, "den indre halvmåne", er hvor hegemonikrigene føres. Afrika som kontinent har ingen strategisk betydning annet enn at zionist-Imperiet som fører denne angrepskrigen om totalt globalt hegemoni må holde konkurrentene unna rikdommene som er der. Og selvsagt hindre konkurrentene, Kina og Russland, i å opprette brohoder der som kan true zionistenes kontroll med Randstatene. Libya måtte erobres militært på grunn av det siste resonnementet. Olje og andre rikdommer var kun en bonus.

Kartet over i stort format

Over er et kart over USA's militære ekspansjon i Stillehavet frem til 1914. USA startet Imperiebyggingen lenge før det og førte en hegemonikrig mot Spania i 1898 hvor Spania ble drevet ut av Cuba og Fillippinene. USA førte også militære fremstøt mot andre Latin-Amerikanske land og etablerte seg som enehersker i hele Stillehavet, kun utfordret en kort periode under den 2. verdenskrig da Japan forsøkte å frigjøre Øst-Asia fra angloamerikansk og annen europeisk herredømme og utnyttelse.

Den samme utfordringen som Japan mislyktes med står nå Kina overfor, men denne gangen mot et mye mektigere og bedre utbygget zionistisk militærImperium enn Japan gjorde.