.:Vigrid Forsiden:.

Den Sorte Åndspesten (Kristendommen) - Artikler:


Fordriv Jødene
- og brenn Synagogene

Heksebrenning
- Jødekristent Holocaust

Den sorte åndspesten kom til Norge
- La oss drive den ut igjen


Den Sorte Åndspesten (Kristendommen) - Kommentarer:
Bibelen - Manual for Folkemord

Den sorte åndspesten (kristendommen) er det verste som har skjedd vårt folk. Denne forbannelsen for Mennekeheten (oss av nordisk ætt) er todelt: En del for det jødiske Herrefolket til rettferdiggjøring av jødenes allmakt og folkemord på alle som står i veien for dem og en del som bygger feminin slavementalitet i ikke-jøder. Forbannet være Bibelen og dens budskap av hat og slavementalitet. Det pene bildet viser jødene praktisere Bibelens påbud i Gaza.


Idag.no - kristen nettavis
Typisk kristen: blind jødedyrker i Israel I
Typisk kristen: blind jødedyrker i Israel II

Kristendommen er av mange betraktet som en jødisk strategi for å undergrave fiendtlige nasjoner som deretter faller som modne frukter for det jødiske Herrefolket. Det er som å sende inn en virus som ødelegger invasjonsforsvaret i en kropp før selve sykdomssprederen kommer.

Vi i Vigrid kaller derfor kristendommen for den sorte åndspesten. Den rike jøden, Saul fra Tarsus, som hadde som forlystelse å drepe kristne oppdaget at han ikke ville klare å utrydde hverken kristendommen eller Romerriket på den måten. Han hatet begge deler. Smart som han var gikk han over til kristendommen og ved hjelp av alle pengene sine kjøpte han seg en enorm innflytelse. Det ble starten til slutten på det Romerske Imperiet.

I dag er det slutten på de nordiske lands posisjon som selvstendige med en sterk og livskraftig befolkning. De to bildene viser hvilken lønn noen av de kristne som besøker Israel får. De kristne trengs ikke lenger og hatet og forakten mot dem slippes løs. Til pass.


Kirken er svindel

Den sorte åndspesten består av to forskjellige elementer. Det første er en basis i nordisk religion og nordiske høytider mens det andre ble høyst sannsynlig innført av jøden Saul fra Tarsus og består av selvhat og undergang.

Saul fra Tarsus var en søkkrik jøde som forfulgte og drepte kristne, slik klansbrødrene hans gjorde i Russland etter 1917, men lot seg omvende og omformet kirken til et våpen mot Goyim.

Den kristne kirken i Norge er en forbrytersk institusjon som har ranet, myrdet og brent for å få den posisjonen den i dag har. Selv Svartedauen på 1300-tallet var ingenting i forhold til den skaden den sorte åndspesten har påført oss. Selvhat og jødedyrking tar i dag livet av folket vårt og utleverer oss til utryddelse gjennom etnisk rensing. Bli med i Vigrid og ta vår rettmessige arv tilbake fra de kristne ugjerningsmennene.


Martin Luther - En klok mann

Etter inngående studier av og kunnskap om jødene er det min mening at:

"Deres synagoger bør brennes og restene av dem graves ned. Det samme bør skje med deres hus. Deres bønnebøker, Talmud og Den hebraiske bibel bør tas ifra dem og rabbinerne bør ikke lenger ha lov til å virke. Jødene må nektes fri ferdsel på rikets veier og de må nektes å drive panteutlåning, og deres gull og sølv må tas ifra dem, for alt de eide har de røvet til seg ved åger. Unge og sterke jødiske menn og kvinner må settes til hardt arbeid - eller helst utvises fra landet".

Dette var Martin Luther's anbefaling om hvordan man burde løse jødeproblemet i Europa. Luther er den norske kirkes åndelige grunnlegger og han påla alle prester å minne menighetene på dette budet i hver hovedpreken.


Kristendommen som sosial sykdom

Det er ikke uten grunn at vi i Vigrid ser på kristendommen som en sykdom. Vårt navn på denne sykdommen er "Den Sorte Åndspesten". Sykdommen sprer seg gjennom aggressiv markedsføring og hjernevasking av ofrene.

Mange får sterke sjelelige kvaler og noen tar sine egne liv. Åsatro eller Odinisme er nordisk religon som er basert på vårt folks utvikling og ligger nedarvet i genene våre. Vi kaller det en blodsreligion.

Det gjør at vi ikke trenger noen form for tvang eller Bibler eller hjernevasking. Tvertimot. Du finner religonen i deg selv og naturen rundt deg. Vi i Vigrid ønsker Inger Marie og andre ofre for den sorte åndspesten velkommen til Vigrid og deres egen nedarvete religion.