.:Vigrid Forsiden:.

SIAN - Profesjonalitet gir Suksess
1. oktober 2019 - Tore W. Tvedt

Bli kjent med SIAN - Det er verdt det

I det siste har jeg sett meg litt rundt på vår antiglobalistiske frontlinje og har stort sett bare sett tap, feighet, uprofesjonalitet, egosentrisme, og ja, i det det store og hele negativitet parret med falskhet. Fant jeg noen unntak?

Ja, jeg fant ett unntak og det er SIAN. Etter at de for noen år siden skiftet ledelse har de fremstått mer og mer profesjonelt og offensivt i sin opplysningsvirksomhet om Izlam. Utviklingen har nok en gang bekreftet Napoleon: "Det er Mannen og ikke mennene som teller."

Og Mannen i dette tilfellet oppfatter jeg er radarparet Anna Bråten og Lars Thorsen.

De har gjort en kjempejobb og har løftet SIAN fram til å være antiglobalistenes fremste kjempende avdeling. I typisk Cuckservativ tafatthet og feighet har, så langt jeg kan se, ikke de andre grupperingene forståelse for eller mot til å ta konsekvensene av utviklingen og slutte opp om SIAN sin offensive suksess slik at rekkene sluttes og SIAN sine flanker og rygg sikres.

Her er hva det handler om: På vår felles frontlinje opererer det flere titalls små organisasjoner som har noen felles mål og samtidig noen sære uenigheter. Hadde disse gruppene og deres ledere hatt en profesjonell legning eller utdannelse hadde de holdt et våkent øye med sine medgrupper og reagert på om noen av disse hadde fremgang mens de selv stagnerte. Når det skjedde hadde disse lederne og gruppene deres lagt egne særheter til side og stilt sine ressurser til rådighet hos den gruppen som hadde bevislig suksess. Så enkelt er det i teorien.

Og den eneste gruppen som kan vise til fremgang og suksess i de siste årene og fremdeles står på i riktig retning er SIAN. Det er kun SIAN og ene og alene SIAN som har denne posisjonen.

Altså er det hver eneste lille og betydningsløse tapergruppe sin oppgave å stille seg selv og sine ressurser til rådighet for SIAN. Og SIAN i denne sammenhengen er Anna og Lars.

Dette har ikke skjedd og hvorfor ikke? Mitt svar er at lederne, det er alltid lederne som har ansvar, i disse mikrogruppene har større EGO enn IQ. De sitter heller på ræva og håper at SIAN skal snuble og falle slik at de kan fryde seg med kollegenes problemer. Jada, smålighet er kanskje den største egenskapen i Høyremiljøet eller antiglobalistene som det også kalles.

Jeg har forøvrig et tips til SIAN: Bruk nettsiden deres til hyppigere oppdatering av aksjonene deres. Ikke alle er på FB og derfra kan dere fort bannes. Det siste har jeg (og Vigrid) lang erfaring med.

Så til dere som leser dette og driver egne blogger og har andre tafatte hobbyer: Legg det ned eller nedprioriter dem og meld dere til tjeneste som skribenter, aktører og "journalister" for SIAN. Og sist, men ikke minst: Støtt SIAN med penger!!!

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)