.:Vigrid Forsiden:.

Mann konfirmert på Bolkesjø
Onsdag 2. desember 2015

Vikingånden vekkes til live igjen på Bolkesjø

Vår Nordiske kultur er under angrep. Vår Nordiske sivilisasjon er under angrep. Vårt Nordiske folk er under angrep. Og nettopp i denne skjebnetimen vekkes våre forfedres Vikingånd til live igjen. En av dem er en ung mann som i tåkehavet på Odins egen dag (Onsdag) valgte seg Bolkesjø som seremonisted siden Bolkesjø står i sentrum for det som kan bli Norrønafolkets åndelige gjenfødelse.

Etter at en ung lokal dame satte Bolkesjø på kartet med Bolkesjø hotell som hovedkulisse i det nasjonale dramaet rundt masseinvasjonen av sivilisasjonsfemmede har vi i Vigrid overtatt stafettpinnen og fører den videre. Det er uverdig for den Nordiske mann at det måtte en ung kvinne til for å våge å si stopp. Vi i Vigrid utfordrer andre Nordiske menn til å gå i front i kampen for den Nordiske Sivilisasjon og det Nordiske Folks eksistens.

Vigrid er den eneste norske grupperingen som har det rette Nordiske målet, den rette oppfatningen av det geopolitiske konseptet den episke striden utspilles innenfor og tiltakene som skal til for å vinnne den endelige seier. Et enkelt og praktisk sted å starte er med å bli gjort skiri slik at du får rett til tittelen Menneske.

Du har valget: Nordisk Vår med Vigrid eller utryddelse som folk og sivilisasjon!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)


Mann gjort skiri på Borre
Fredag 2. oktober 2015

Arven fra Ynglingekongene gjøres levende igjen

Det eksisterer kun et eneste Nordisk samfunn i Norge og det er Vigrid. Vi tar vare på våre eldgamle nordiske seremonier som er gitt en moderne form samtidig som linjen tilbake til våre forfedre holdes levende og videreutvikles. Det er vanskelig å se for seg noe bedre sted å gjøre dette for en yngre mann av Vikingeætt enn på Borrefeltet ved Horten i Vestfold.

På en av de største kjempehaugene der ble altså en ung mann gjort skiri i skumringstimen mellom klokken syv og åtte på kvelden. De siste solstrålene ga perlemorskinn i det tynne skydekket og skapte et spesielt lys på Borrefeltet. Gudene ga oss det som tegn på sin aksept og velvilje til at Vigrid er deres eneste, sanne forvalter av den nordiske fortidsarven vår.

Det NAZI-systemet (NAto-ZIonist-systemet) som idag har tilranet seg kontroll av området må knuses i sine grunnvolder slik at vår eldgamle Nordiske Ånd igjen kan settes fri og jage ondskapen ut av styringssystemet og til slutt ut av landet. For godt.

Seremonien i dag er et lite, men viktig skritt i den retningen. Jeg håper mange andre vil følge etter og husk: Send meg bilde med en kort tekst til som kan legges ut på nettsiden vår.

Du har valget: Nordisk Vår med Vigrid eller dø fortjent som en ynkelig feiging!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)


Mann gjort skiri på Østlandet
Torsdag 28. august 2014

Til våre forfedres Ære

I akkurat disse dager, hvor europeiske nasjonalsosialister og nasjonalister gir sin støtte til anglozionistenes og jødiske finansoligarkers utryddelseskrig mot det frihetselskende nasjonalsinnede folket i Novorossija, varmer det ekstra godt i hjerteregionen at en av Vigrids Goder gjorde en ung mann skiri her på Østlandet. Nærmere bestemt på Greåker i søndre Østfold. Bildet over er av han som ble gjort skiri.

Seremonien ble holdt i Odin's navn hvor også Thors hammer ble brukt. Seremonien startet etter at området ble lyst hellig og var basert på de tekstene vi pleier å bruke med noen varianter: Både bål, ild og is og lange og flotte tyske dolker i stedet for sverd.

I en ulvetid hvor de europeiske folks fremtid står og faller på det Novorussiske folks evne til å forsvare seg mot nasjonalister og nasjonalsosialister som jobber for den nye jødiske verdensorden håper jeg virkelig mange tar kontakt for å bli gjort skiri eller på andre måter delta i kampen for å sikre vår nordisk/europeiske sivilisasjon i stormløpet fra anglozionistene og deres forræderiske medløpere.

Skulle du ha lyst å bli gjort skiri eller prate om andre ting treffer du meg på Facebook:)