.:Vigrid Forsiden:.

Russland bygger strategisk dybdeforsvar

Russland sikrer Nordfronten
Armenia blir med i EEU (Eurasian Economic Union)

Område 1 på kartet - Arktis-Fronten

Alle som interesserer seg for geopolitiske spørsmål har fått med seg hvordan USA og NATO har ført en total assymetrisk krig mot Russland de siste 20 årene med kraftig opptrapping de siste fire. Lenge hadde Putin nok med å få det sivile russiske samfunnet på fote, men etter det USA-støttede angrepet i Kaukasus i 2008 ble en modernisering av de militære styrker satt i gang. Resultatene av det viser seg idag. Russland har nettopp avfyrt sin første omfattende prøveskyting med de toppmoderne Bulava-rakettene fra de like toppmoderne Borey-klasse Ubåtene. U-båtene er i løpet av det siste året blitt stasjonert i Nordishavet og Barentshavet med front mot Arktis sammen med andre store flåtestyrker. Russerne bygger også ut og moderniserer de gamle sovjetiske basene i Arktis med rekordfart hvor det utplasseres strategiske flystyrker og spesialtrente arktis-soldater til nærforsvar. Det er allerede kommet så langt at vi kan si at Russland nå har sikret den Arktiske Fronten både som forsvarsfront og plattform for strategisk gjengjeldelse ved et NATO-angrep.

Område 2 på kartet - Sankt Petersburg-Fronten

NATO har samlet store troppestyrker i det nordlige Baltikum, deriblant norske angrepstropper, som ledd i det kommende angrepet på Russland. Det helt åpenbare målet er St. Petersburg-Fronten med mål å avskjære Russland med støtretning fra Estland/sør-Finnland og over i Hvitehavet. Med en annen støtretning langs motorveien og jernbanen rett på Moskva. Russland har lite å stille opp med som strategisk dybdeforsvar på dette frontavsnittet utenom Kronstadt øyfestning som ikke lenger er i aktiv bruk, men som øyeblikkelig burde rustes opp med langtrekkende artilleri og rakettbatterier for å kunne forstyrre NATO-angrepet i flankene. Sør for St. Petersburg og nord for Belarus er russerne sårbare, men så lenge St. Petersburg og Belarus holder er NATO-styrkene sårbare i flankene. Tvers gjennom Belarus og direkte mot Moskva er ikke lett så lenge Belarus virkelig kriger på alvor, men det er dessverre ikke helt sikkert at de gjør.

Område 3 på kartet - Kaliningrad-Fronten

Kaliningrad ligger som et åpent sår inne i NATO's fremskutte angrepsposisjoner og vil bli angrepet med full tyngde i første angrepsbølge. Kaliningrad-enklaven er senter for den russiske Østersjøflåten og bestykket med raketter som kan nå storbyer langt inne i Polen. Om Kaliningrad vil kampene bli korte og voldsomme og NATO vil pøse på med alt de har. Den strategiske verdien for Russland er enorm mens den for NATO har null strategisk verdi, men kun må elimineres for å frata Russland evnen til å nå mål langt inne i NATO-landene fra landbaserte utskytingsramper. Russland bør holde Kaliningradstyrkene i konstant øvelsesberedskap for å hindre at de blir eliminert av NATOs første angrepsbølge.

Område 4 på kartet - Donbass-Rostov-Fronten

Den viktigste hærveien melloom Europa og Asia går tvers gjennom Syd-Russland over slettene nord for Svartehavet og Det Kaspiske Hav og syd for Uralfjellene. Her veltet hunerne frem rundt år 300 fulgt av mongolerne rundt år 1200 og tyskerne i 1942. Blant flere andre hærtokter. Sakte, men sikkert, jaget russerne dem alle. Nå er området igjen hovedhærvei for en stor verdensmakt, NATO, som for enhver pris vil sikre seg klodens "Heartland". Uten det - intet verdensherredømme. Da NATO gjennomførte kuppet i Ukraina i februar i år (2014) var gode råd dyre for Russland: Nøkkelen til hærveien er halvøya Krim og da den erklærte seg som fri nasjon og søkte tilstlutning til Russland måtte Putin bare akseptere. Med Krim som en del av Russland er hærveien effektivt sperret i form av flanketrussel mot enhver angriper som følger hærveien over Donbass og Rostov-ved-Don. Fra Krim har Russland også en glimrende base for fly, flåte og rakettvåpen. Det beste for Russland ville være at Novorossia ble fritt og fungerte som bufferstat mellom Russland og NATO, men det vil ikke NATO akseptere. Med de nasjonalsosialistiske morderbandene som står på et lavere nivå enn rotter får jødiske oligarker, Pavekirken og NATO sin vilje og underkuer og fordriver eller utrydder befolkningen i Novorossia. Likevel; det er Krim som er juvelen i Svartehavskronen.

Område 5 på kartet - Kaukasus-Kaspihav-Fronten

I 2008 satte NATO igang et militært fremstøt med Georgia som proxy (stedfortreder) mot de russiske posisjonene som fredsbevarere i Abkhasia og Sør-Ossetia på sørsiden av de vestlige Kaukasusfjellene. Russland banket georgierne og sikret dermed den strategiske kontrollen med hærveien forbi Kaukasus langs Svartehavet. Så lenge de beholder denne kontrollen er denne veien sperret og gir i tillegg et godt utgangspunkt for angrep sørover og østover. Men hovedhærveien nord-sør i området går øst for Kaukasus langs Det Kaspiske Hav gjennom Azerbaidsjan. Det var derfor av enorm betydning for Russland at de fem statene, Russland, Azerbaidsjan, Iran, Turkmenistan og Kazakhstan med kystlinje til Det Kaspiske Hav nylig holdt en konferanse i Astrakhan hvor de underskrev en avtale om Det Kaspiske Hav som et "Fredens Hav" hvor bare signaturmaktene kan ha flåtestyrker. I tillegg har Armenia tiltrådt Eurasian Economic Union sammen med Russland, Belarus og Kazakhstan. Økonomisk betyr det svært lite, men militærtaktisk i området svært mye.

Område 6 på kartet - Sentral-Asia-Fronten

Så lenge Kazakhstan med sitt enorme landareal er lojal mot Russland er denne fronten under god kontroll. Landet vil derfor være et prioritert mål sammen med Belarus for destabilisering fra NATOs assymetriske krigføring. Det er en av årsakene til at NATO fortsatt står med betydelige styrker i Afghanistan.

Område 7 på kartet - Øst-Asia-Fronten

Russlands forhold til Kina er slik at noen trussel derfra i dagens geopolitiske klima kan vi se bort ifra. Tilsvarende for begge Koreaer. USA og andre NATOland har lite å hente i området som vil kreve store styrker å erobre og gir liten strategisk gevinst på kort sikt i et militært angrep på Russland. Anderledes er det med et stadig mer krigersk og aggressivt Japan som benyttes som rambukk av USA mot både Kina og Russland. I sluttfasen av den 2. Verdenskrig erklærte Russland Japan krig og erobret noen mindre øyer rett nord for Japans stor nordlige øy, Hokkaido. Her må Russland vente et brått japansk angrep mot disse øyene koordinert med NATOs angrep i Europa. Det har de allerede tatt høyde for og modernisert garnisonene på øyene. Russland bør også forberede seg på bruk av strategiske atomraketter rettet mot Japans storbyer som avskrekking overfor Japan.